DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie i promowanie polskich osiągnięć oraz przygotowywanie młodzieży do pracy w Polsce.

Nasze Inicjatywy
Nasze
inicjatywy

Bieżąca działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim podejmowanie wyzwań i inicjatyw mających na celu wspieranie polskiej przedsiębiorczości

Dlaczego My?
Dlaczego
warto?

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i usług. Poprzez podejmowane działania pomagamy również młodym ludziom stawiać pierwsze kroki i osiągać sukcesy zawodowe na polskim rynku pracy.

Nasze Inicjatywy

Prize Charger

TV NOT - DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI

Darmowa nauka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w TV NOT

Nowoczesne EVENTY w Historycznym budynku

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi to wymóg XXI wieku

"Bezpieczeństwo wizerunku i własności intelektualnej podczas spotkań ON-LINE"

Organizacja Walnego Zgromadzenia w czasach pandemii i nie tylko.

Ćwiczenia z języka angielskiego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Virtual Meeting System

Interaktywna Sala Konferencyjna przy współpracy NOT Informatyka i WDT

eNOT.pl Portal Naczelnej Organizacji Technicznej

Edukacja o Polskiej Przedsiębiorczości

Ratujemy Muzeum Techniki