NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

TV NOT - DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCIStowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej zostało powołane, aby między innymi wspierać stowarzyszenia naukowo-techniczne w zakresie docierania z informacją i wiedzą do społeczeństwa.

W ciągu ostatnich 7 miesięcy realizowane były prace, mające na celu stworzenie narzędzi, które pozwolą w łatwy sposób dzielić się opiniami oraz wiedzą. Efektem tych działań było powstanie pierwszego inżynierskiego kanału telewizji internetowej o nazwie TV NOT.

Przez dwa ostatnie miesiące powyższych prac prowadzony był kanał w formule pilotażowej. Już dzisiaj można z powodzeniem stwierdzić, że okres przygotowania jest za nami a na horyzoncie pojawia się komercyjne gromadzenie środowiska odbiorców treści umieszczanych w kanale.

SWTP zaprasza wszystkie Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne sfederowane w FSNT-NOT do współtworzenia i kształtowania treści kanału. Wierzymy, że wspólnie opracowywane treści, stanowiska i opinię mają szansę dać przeciwwagę dla zalewających wszelkiego rodzaju media treści niskiej jakości.
Wierzymy, że nasz inżynierski kanał będzie dla Internautów kompednium wiedzy i obiektywnych stanowisk i liczymy, że każdy zaangażuje się w takim zakresie, abyśmy zarówno byli w stanie dostarczyć merytorycznych treści, a także utrzymać kanał na wysokim poziomie jakości techniczej.
Prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej wystosował apel skierowany zarówno do stowarzyszeń sfederowanych w FSNT-NOT jak i blisko współpracujących.
Liczymy, że wszyscy podejmą właściwe działania, aby środowisko inżynierskie było rozpoznawane i doceniane przez społeczeństwo.
Wierzymy, że każde zaproszone stowarzyszenie włączy się do tego przedsięwzięcia, a treść apelu zamieszczona jest poniżej.