Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem, które pragnie rozpowszechniać informacje o polskich osiągnięciach i z dumą szerzyć wiedzę o lokalnych produktach.


Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) jest organizacją powstałą w 2015 r. Jego działania skupiają się na zwiększaniu skuteczności przekazu informacji o polskich osiągnięciach i upowszechnianiu wiedzy o polskich produktach, technologii i usługach. Stowarzyszenie promuje edukację w zakresie techniki, nauki i gospodarki. Wspiera polską przedsiębiorczość.

SWTP zostało założone dzięki zaangażowaniu ludzi reprezentujących szerokie spektrum branżowe, w różnym przedziale wiekowy i różnym zakresem doświadczenia. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi łączy pokolenia, tradycję z nowoczesnością, młodość z bogatym doświadczeniem życiowym, wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dopiero wkraczającymi w życie zawodowe młodymi, pełnymi pomysłów ludźmi. Wśród założycieli są osoby, które po raz pierwszy podjęły decyzję o włączeniu się w działalność społeczną oraz wieloletni działacze. Wszystkich łączy chęć promowania osiągnięć naszego kraju. SWTP jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT), największej w Polsce organizacji inżynierskiej, która reprezentuje ponad blisko 90.000 indywidualnych członków z 40 organizacji technicznych, inżynierskich i naukowych w całej Polsce.

W dobie postępującego rozwoju cywilizacji, elektroniczne przetwarzanie danych staje się podstawą funkcjonowania. W środowisku członków SWTP zostały stworzone zaawansowane narzędzia, takie jak  bezpieczny komunikator do zdalnej obsługi wydarzeń i tajnych głosowań Virtual Meeting System (VMS), Platforma do realizacji turniejów elektronicznych czy System Komunikacji Publicznej, integrujący podmioty o strukturach oddziałowych.

Najszerzej rozpoznawalny system komunikacyjny VMS to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie bezpiecznych spotkań w formie zdalnej, ułatwiające komunikację i prezentację dokumentów podczas spotkań. To narzędzie kontroli dostępu wspierające wielopoziomowe uwierzytelnianie, umożliwiające zdalne, wiarygodne podejmowanie decyzji, w tym wyborczych.

W czasie pandemii dzięki narzędziom opracowywanym przez środowisko członków SWTP zrealizowano kilkanaście konkursów, webinariów i olimpiad, w tym cyfrowe edycje Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) - najstarszej olimpiady technicznej w Polsce. Pierwsza edycja olimpiady odbyła się w 1974 r. i była organizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego. Kolejnym organizatorem została Naczelna Organizacja Techniczna (obecnie FSNT-NOT). Od 2019 r. współorganizatorem OWT stało się także SWTP, na mocy zawartej umowy partnerskiej.

W roku 2019 SWTP także zawarło porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie wspólnej pracy  na rzecz wzajemnej promocji swoich działań, w szczególności wspieraniu inicjatyw, których realizacja przyczynia się do podnoszenia wiedzy technicznej wśród młodzieży.

Od 2020 roku SWTP realizuje projekt ćwiczeń języka angielskiego. Program został opracowany przez członków Stowarzyszenia, którzy zawodowo zajmują się nauczaniem języków obcych. Wdrożony  program skierowany jest bezpośredni do członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz ich rodzin.

Jednym z celów statutowych SWTP jest wspieranie stowarzyszeń naukowo-technicznych w zakresie marketingu. Efektem prac w wymienionym zakresie jest opracowanie i wdrożenie pierwszego inżynierskiego kanału telewizji internetowej o nazwie TV NOT na kanale youtube. W kanale publikowane są treści dostarczane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne sfederowane w FSNT-NOT na mocy stosownych porozumień.

SWTP włączyło się także w działanie na rzecz asymilacji społeczności uchodźców z Ukrainy. Zostały opracowane rozmówki z języka polskiego w formule on-line, które zostały zamieszone w kanale TV NOT. Projekt nosi nazwę „Mówimy i piszemy po polsku”.

Stowarzyszenie prowadziło wiele webinariów, między innymi :
•    Wpływ Covid-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat
•    Organizacja walnego zgromadzenia w czasach pandemii
•    Bezpieczna komunikacja w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
•    Bezpieczna komunikacja w JST z wykorzystaniem nowoczesnych systemów głosowań i wyborów
•    Cyfrowa Gmina

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej realizuje swoje cele statutowe wykorzystując zasięg kanałów elektronicznych do rozpowszechniania i promowania wiedzy zarówno o polskiej jak i ogólnoświatowej inżynierii technicznej.

DOŁĄCZ DO NAS

Statut stowarzyszenia
statut-swtp.pdf 0.3 MB
POBIERZ
Deklaracja przystąpienia
deklaracja-przystapienia.doc 0.04 MB
POBIERZ

Zarząd SWTP

Kamil Wójcik

Prezes

Pomysłodawca, członek i założyciel SWTP. Dwukrotny Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczony menadżer, od 2000 roku związany z działalnością w obszarze IT. Współtwórca polskich elektronicznych systemów badania opinii publicznej. Od 2012 Prezes NOT Informatyka Sp. z o. o. Zaangażowany społecznie od 2006 roku.

Tomasz Krawczyk

Wiceprezes


Komisja Rewizyjna

Tomasz Chilarski

Przewodniczący

Tadeusz Podbielski

Członek, II Zastępca

Nasi Partnerzy

Chciałbyś zostać naszym partnerem?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI