Nasze inicjatywy

Promujemy dobre imię tego, co nasze,
Wspieramy polską gospodarkę.


NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

TV NOT - DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI


KAMPANIA SPOŁECZNA

Darmowa nauka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w TV NOT

Inżynierowie dla Ukrainy


NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Nowoczesne EVENTY w Historycznym budynku

Łączymy historię z techniką


NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi to wymóg XXI wieku

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi to wymóg XXI wieku


CYKL WYKŁADÓW

"Bezpieczeństwo wizerunku i własności intelektualnej podczas spotkań ON-LINE"

Webinarium


NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Organizacja Walnego Zgromadzenia w czasach pandemii i nie tylko.

System Wirtualnych Posiedzeń


NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Virtual Meeting System

System Wirtualnych Spotkań


NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Interaktywna Sala Konferencyjna przy współpracy NOT Informatyka i WDT

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiego Domu Technika NOT i spółki NOT Informatyka, która tworzy autorskie rozwiązania IT oraz aplikacje i narzędzia cyfrowe do zdalnej komunikacji utworzono interaktywną salę konferencyjną.


Strona 1 z 2