Aktualności


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023

Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022

Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022

21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022

17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Światowy Dzień Inżyniera

WYDARZENIE
07.03.2022

„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021

17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

WYDARZENIE
07.12.2021

23 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy ze spółką NOT Informatyka oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zorganizowało Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI

INFORMACJA
15.11.2021

7 października 2021 r. – odbyło się Forum Członków Narodowych i 8 października 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021

27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Strona 1 z 9