NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Ćwiczenia z języka angielskiego

Program ćwiczeń z języka angielskiegoW związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju większość stacjonarnych szkół językowych zawiesiło swoją działalność lub znacznie ją ograniczyło. Chcąc wspomóc wszystkich tych którzy zostali pozbawieni perspektywy uczestnictwa w nauczaniu lub możliwości ćwiczenia swoich umiejętności językowych Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej oraz spółka NOT Informatyka przygotowali specjalny program ćwiczeń języka angielskiego.

Program ćwiczeń został opracowany przez osoby, które od wielu lat zawodowo zajmują się nauczaniem języków obcych. Program zakłada podniesienie kompetencji językowych pozwalających na swobodną komunikację w języku angielskim, tj. tworzenie wypowiedzi i  przekazywanie zamierzonych informacji, rozumienie ze słuchu wypowiedzi tworzonych przez innych oraz reagowanie na wypowiedzi adekwatnie do danej sytuacji. Dodatkowo panująca sytuacja wymusiła na SWTP wdrożenie nowych rozwiązań dydaktyczno-organizacyjnych, które zostały w pierwszej kolejności przetestowane przez pracowników spółki NOT Informatyka oraz członków SWTP jako pierwszych uczestników zajęć.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym oraz licznym zapytaniom w połowie listopada SWTP wdrożyło pilotażowy program ćwiczeń języka angielskiego jako produkt bezpośrednio skierowany do członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz ich rodzin. Program ćwiczeń prowadzony jest on-line z wykorzystaniem nowopowstałego systemu wideokonferencyjnego (Virtual Meeting System), który już z powodzeniem wykorzystywany jest także przez Zarząd Główny FSNT-NOT oraz liczne instytucje zewnętrzne.