CYKL WYKŁADÓW

"Bezpieczeństwo wizerunku i własności intelektualnej podczas spotkań ON-LINE"

WebinariumSzanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej ma przyjemność zaprosić Państawa na cylk spotkań związanych z bezpieczeństwem informacji w sieci. 

Dostrzegając takowe ryzyko związane z przeprowadzaniem spotkań w tradycyjnej formie w imieniu Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, Grupy StillSec świadczącej specjalistyczne usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz NOT Informatyki zapraszamy Państwa oraz podmioty współpracujące na pierwsze bezpłatne Webinarium na temat "BEZPIECZEŃSTWO WIZERUNKU I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PODCZAS SPOTKAŃ ON-LINEAspekty prawne, Incydenty, Bezpieczeństwo spotkań

Termin spotkania: 24.03.2021 r. godzina 10.00

Miejsce spotkania:
Platforma VMS - NOT Informatyka
Link do spotkania zostanie wysłane po rejestracji

REJESTRACJA

PROGRAM WEBINARIUM

1. Bezpieczeństwo spotkań w trybie on-line, Incydenty

 • Bezpieczeństwo narzędzi wykorzystywanych do komunikacji online
 • Weryfikacja uczestników
 • Aspekty bezpieczeństwa podczas wyboru platformy
 • Audyt oraz wytyczne dotyczące dostawców platformy
 • Kwestie prawne związane z przetwarzaniem informacji
 • Ryzyka wiążące się z wyciekiem informacji
 • Aspekty dotyczące przekazywania danych do państw trzecich
 • Incydenty podczas spotkań on-line

2. Realizacja bezpiecznych spotkań z wykorzystaniem VMS

 • Założenia powstania platformy
 • Zastosowanie w środowisku inżynierskim
 • Zgodność środowiska z wymaganiami prawnymi
 • Zgodność środowiska z wymaganiami technicznymi

REJESTRACJA

PELEGENCI

Kamil
Wójcik
Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" oraz "Zarządzanie zasobami IT" oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych". Pedagog, kształcący młodzież w dziedzinach informatyki i telekomunikacji. Doświadczony menadżer, posiadający doświadczenie we współpracy z podmiotami polskimi i zagranicznymi. Wielokrotnie nagrodzony za osiągnięcia w dziedzinach przedsiębiorczości. W roku 2006 podjął działania na rzecz FSNT-NOT, angażując swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT i zarządzania projektami. W ramach przedsięwzięcia "Inkubator Platform Technologicznych" zainicjował projekt opracowania i realizacji wspólnej platformy komunikacyjnej dla FSNT-NOT. W efekcie realizowanych działań na rzecz FSNT-NOT w roku 2009 został powołany na stanowisko Pełnomocnika Zarządu FSNT-NOT ds. Informatycznych. W latach 2012-2016 zaangażowany równolegle w działalność sektora bankowego. Opracował innowacyjne rozwiązania łączące sektor bankowości ze społecznym. Pełnił rolę eksperta i menadżera w Banku Ochrony Środowiska S.A. Za swoje działania w obszarze IT w sektorze bankowości otrzymał nominację do nagrody im. Remigiusza Kaszubskiego, przyznawaną przez Związek Banków Polskich. Jest inicjatorem utworzenia i członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej (SWTP). Wybrany jednomyślnie w głosowaniu podczas posiedzenia założycielskiego, pełni rolę Prezesa SWTP. Od grudnia 2016 roku jest Wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności są rozwój technologii oraz promocja działań realizowanych przez Federację.
   

Krzysztof
Sierański
Zajmuje się doradztwem w zakresie budowy odporności organizacji na zagrożenia mogące przeszkodzić w skutecznej realizacji celów strategicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów doradczych i szkoleniowych wspierając największe polskie przedsiębiorstwa, koncerny międzynarodowe oraz administrację publiczną i samorządową w obszarach: zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwem, budową i wdrażaniem strategii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządzaniem korzyściami, kontrolą zarządczą i wdrażaniem systemów zarządzania jakością. Wspiera organizacje w procesie certyfikacji systemów zarządzania, a także podczas obsługi incydentów w tym analizie powłamaniowej. Członek komitetu bezpieczeństwa w jednej z największych światowych firm z branży medycznej; współpracownik APM Group z Wielkiej Brytanii w zakresie wdrażania na rynku polskim uznanych na świecie metodyk zarządczych. Posiadane certyfikaty: Certified SIM3 Auditor, Resilia – cybersecurity resilience (Axelos) ISMS Lead Auditor – ISO 27001 IRCA reg. (Excel Partnership / ISOQAR, BCMS Lead Auditor – ISO 22301 IRCA reg. (BSI), QMS Lead Auditor – ISO 9001 IRCA reg. (BSI), ITSM Auditor – ISO 20000-1, Lean IT (APM Group), Zdany egzamin CISM (Certified Information Security Manager), Management of Risk Practitioner (APM Group), Management of Risk Accredited Trainer (APM Group), Prince 2 Practitioner (APM Group), Managing Successful Programmes (APM Group), Organisational Change Management (CRM), Implementation of Balanced ScoreCard (CRM), Ochrona Informacji Poufnych (PSG), Poświadczenie bezpieczeństwa do poziomu Poufne.

Agnieszka
Łapińska
Prawnik, specjalista z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych bezpieczeństwem informacji, ochroną prywatności oraz zapewnieniem ciągłości działania organizacji w tym m.in.: zarządzaniem ryzkiem, ochroną danych osobowych, zagrożeniami w świecie cybernetycznym, budową systemów antykorupcyjnych. Zajmuje się doradztwem w zakresie budowy i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, utrzymywaniem zgodności organizacji z przepisami dot. ochrony danych osobowych. Przeprowadzała audyty z zakresu bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych m.in. w podmiotach z sektora medycznego, energetycznego, finansowego.  Wspiera organizacje w procesie certyfikacji systemów zarządzania, a także podczas obsługi incydentów – w tym w zakresie komunikacji z Prezesem Urzędu ochrony Danych Osobowych. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Posiadane certyfikaty: Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001:2017 (BSI), Internal Auditor – audytor wewnętrzny  ISO/IEC 27701:2019 (Techniki bezpieczeństwa – Rozszerzenie do ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami dotyczącymi prywatności) (BSI), Bezpieczeństwo informacji w chmurze wg ISO/ IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze ( ISO/ IEC 27018) BSI Training Academy, Prince2 Foundation Certificate in Project Management, Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania antykorupcją  wg. ISO 37001:2016 BSI, Szkolenie Umowy IT w praktyce – case study typowe i najczęstsze problemy oraz praktyczne rozwiązania dotyczące wybranych umów IT (Centrum Promocji Informatyki (CPI)).

Wsparli nas