Aktualności


„W poszukiwaniu wyzwań. Światowe sukcesy polskich informatyków"

INFORMACJA
17.09.2018

17 września z okazji 25-lecia Olimpiady Informatycznej Polskie . Towarzystwo Informatyczne oraz Fundacja Rozwoju Informatyki zorganizowały konferencję pt. „W poszukiwaniu wyzwań. Światowe sukcesy polskich informatyków". Federację reprezentował Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania do IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie

INFORMACJA
08.08.2018

8 sierpnia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie Kamila Wójcika Prezesa SWTP i wiceprezesa FSNT-NOT z Jerzym Baryckim - Przewodniczącym Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Przedmiotem posiedzenia były przygotowania do IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie (13-15.06.2019 r.) oraz upamiętnienie wybitnych polskich inżynierów w Kanadzie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

INFORMACJA
25.05.2018

25 maja Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zorganizowała spotkanie dotyczące przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji, wzywającej do utworzenia Europejskiego instrumentu Wartości. Instrument ma być odpowiedzią na obserwowany w części państw członkowskich kryzys wartości stojących u podstaw Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespól Szkół Zawodowych F.P. "TEWA"

INFORMACJA
16.03.2018

16 marca Zespól Szkół Zawodowych F.P. "TEWA" Technikum Elektroniczne w Warszawie zorganizowało uroczystość Święta Szkoły, połączoną z jubileuszem 50-lecia. Uczestniczył w nim Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 2018„

INFORMACJA
02.03.2018

2 marca Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT uczestniczył w konferencji „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza 2018„ oraz w Gali Finałowej XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, których organizatorami była Pomorska Rada FSNT-NOT w Gdańsku.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Elektro mobilność - nowa era w transporcie i energetyce - wyzwania dla przemysłu i nauki polskiej"

INFORMACJA
05.01.2018

25 stycznia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja pt. „Elektro mobilność - nowa era w transporcie i energetyce - wyzwania dla przemysłu i nauki polskiej".

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Narodowe Muzeum Techniki

INFORMACJA
22.12.2017

22 grudnia między innymi dzięki staraniom Prezesa SWTP Kamila Wójcika i wiceprezesa FSNT-NOT w siedzibie resortu kultury, w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Glińskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy, na mocy której Naczelna Organizacja Techniczna podarowała Narodowemu Muzeum Techniki znaczną większość zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP)

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) w 2017 r.

INFORMACJA
08.12.2017

W 2017 r. Stowarzyszenie kontynuowało kampanię informacyjną społeczeństwo o problemach związanych z brakiem finansowania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT i ważności w zaangażowaniu zainteresowanych do wsparcia w utrzymaniu placówki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych"

INFORMACJA
16.11.2017

16 listopada w Warszawskim Domu Technika mała miejsce II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych" oraz uroczysty bankiet konferencyjny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Strona 6 z 8