„Wpływ Covid-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat"

Czwartek, 14.05.2020, 14:15

14 maja Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotów Trzeciego Sektora, Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) oraz Spółka NOT-Informatyka zorganizowały i przeprowadziły pierwsze w historii mchu stowarzyszeniowego NOT webinarium pn. „Wpływ Covid-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat". Webinarium, które prowadził mgr inż. Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT, składało się z sesji wprowadzającej oraz trzech sesji tematycznych i podsumowania. Do udziału w wydarzeniu zalogowało się ponad 150 osób. W sesji I pt. „Ekonomiczny koronawirus", wystąpił Paweł Gilarski (Towarzystwo Konsultantów Polskich - członek FSNT-NOT). Prelegent zaprezentował uczestnikom webinarium poradnik, co należy zrobić, żeby prowadzony biznes przetrwał w czasie pandemii. Przedstawił również warunki przyznawania pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, z uwzględnieniem pomocy publicznej dla organizacji nom- profit. W-sesji II pt. „Działalność zwidziałem technologii" jako prelegenci wystąpili: Kamil Wójcik i Tomasz Dunaj (SWTP). Przedstawili możliwe formy elektronicznej komunikacji i narzędzia, z jakich można korzystać w codziennej pracy.

Poruszyli również tematykę zdalnego korzystania z aplikacji oraz organizowania i prowadzenia spotkań, a także tryb podejmowania decyzji. Prelegentem w sesji III pt. „Równe szanse" był dr hab. inż. prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej Łukasz Kaczmarek. Tematem jego wystąpienia były technologie zdalnego zarządzania, jako szansy na rozwój firmy. Pod jednym wszakże kluczowym warunkiem. Należy wcześnie wdrożyć narzędzia służące zacieśnianiu współpracy oraz budowaniu integracji pracowników, reprezentujących różne pokolenia. Prelegent-Stawiał i szukał odpowiedzi na pytania - co należy zrobić jeśli w organizacji nie ma młodych ludzi? W jaki sposób wykorzystać potencjał intelektualny, szczególnie osób z dużym doświadczeniem zawodowym, ale niestety często z nieukrywaną awersją do obsługi zaawansowanych narzędzi informatycznych? Webinarium pozwoliło wszystkim prelegentom na zaprezentowanie ciekawych prezentacji. Umożliwiło także na interaktywny udział uczestników za pośrednictwem chatu, którzy mogli zadawać pytania, komentować lub zgłaszać uwagi bez przeszkadzania tak prelegentom jak i pozostałym słuchaczom. Ta nowatorska forma prowadzenia działalności statutowej przez ruch stowarzyszeń naukowo-technicznych już na starcie zyskała wysoką ocenę wszystkich jej uczestników i na stałe wejdzie do sposobów prowadzenia działalności w czasie po pandemii koronawirasa.