Cyfrowa Gmina

środa, 17.11.2021, 10:00

Szanowni Państwo,
zapraszamy na bezpłatną konferencję dotyczącą programu CYFROWA GMINA, na której zaprezentowane zostaną m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku, wdrożeniem oraz rozliczeniem dofinansowania. Ponadto, pomożemy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokażemy kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.

Cyfrowa Gmina – nowe możliwości dofinansowania cyfryzacji w JST od 100 tys - 2 mln zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz ograniczoną liczbą miejsc w trybie stacjonarnym, przygotowaliśmy dla Państwa dwie możliwości udziału w konferencji:

1. STACJONARNIE

Miejsce spotkania:
siedziba Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6.
Termin spotkania: 17.11.2021 r. godzina 10:00 – 15:00.

2. ON-LINE

Miejsce spotkania:
Platforma VMS - NOT Informatyka.
Termin spotkania:
17.11.2021 r. godzina 10: 00-15:00.
Link do spotkania zostanie wysłany na adres e-mail zarejestrowany przez Państwa w systemie.


ORGANIZATORZY:

1. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Polsce.
2. NOT Informatyka - Spółka, będąca podmiotem wywodzącym się z Naczelnej Organizacji Technicznej, skupia się w głównej mierze na dostarczaniu rozwiązań IT dla podmiotów o charakterze naukowo-technicznym. Tworzone aplikacje i narzędzia, wspierając działalność operacyjną i statutową, stanowią o innowacyjnym charakterze działalności naukowej.
3. Vision Distribution - Dynamicznie rozwijająca się firmą dystrybucyjna, oferująca szeroki asortyment pomocy dydaktycznych w zakresie interaktywnego środowiska nauczania, wizualizacji informacyjnej oraz rozwiązań informatycznych działająca od wielu lat w rynku rozwiązań PRO AV jako integrator i dostawca profesjonalnych systemów i usług audio-wideo, digital signage, wideokonferencyjnych systemów komunikacyjnych, rozwiązań IT i systemów umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku do (po) sieci, wspierając tym samym pracę i funkcjonowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jako bezpośredni importer i dystrybutor urządzeń i pomocy dydaktycznych wpisujących się w wyżej opisane rozwiązania oraz autoryzowany partner znanych dystrybutorów rozwiązań PRO AV oferujemy: monitory interaktywne, projektory, ściany wideo, rozwiązania terminalowe zastępujące komputery klasy PC, kamery PTZ.
4. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – organizacja pozarządowa, która wspiera jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz szkoły i przedszkola w ich rozwoju. Fundacja dysponuje doświadczonym zespołem specjalizującym się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, zarządzaniem projektami, zamówieniami w ramach projektów, w szczególności w projektach związanych z cyfryzacją. W ostatnich latach Fundacja przygotowała i zrealizowała projekty dla kilkuset samorządów i szkół z terenu całego kraju.
5. Związek Gmin Pomorskich – stowarzyszenie gmin podejmujące działania na rzecz rozwoju województwa pomorskiego. Po niemal 30 latach działalności jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju. Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statusu jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jst oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.
6.
Obecnosci.pl - System Obecnosci.pl to nowoczesne e-rozwiązanie dedykowane placówkom przedszkolnym i żłobkowym. To sprawdzony, kompleksowy a zarazem prosty system przynoszący korzyści samorządom, dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom. System Obecnosci.pl został stworzony w celu łatwego i prostego rozliczania i rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

PROGRAM KONFERENCJI:

1.    Nowoczesna gmina -> cyfrowe rozwiązania z hybrydowym wsparciem technicznym.
2.    Cyfrowa gmina – jak wybierać rozwiązania informatyczne dedykowane do optymalizacji pracy w cyfrowym świecie?
3.    Kompleksowe rozwiązania systemowe dla cyfrowych gmin – rozwiązanie, z którym nigdy i w żadnej sytuacji nie zostaniesz sam.
4.    Cyfrowa Gmina- finansowanie projektów cyfryzacji JST.

PODCZAS KONFERENCJI OMÓWIONE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE TEMATY:

1.    Jak dokonać racjonalnego wyboru spośród setek dostępnych na rynku narzędzi – clouding, hosting, itp.
2.    COVID zmienił rzeczywistość – jak uniknąć degradacji jakości w obsłudze petenta.
3.    Zatrudniać czy outsourceować - jaki model wybrać.
4.    Samodzielnie czy z doradztwem – które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.
5.    Elastyczne rozwiązania dedykowanych systemów informatycznych kluczem do podniesienia jakości funkcjonowania cyfrowych gmin – analiza problemów jednostki – warsztaty.
6.    Cyfrowa gmina – kupuj z głową – myśl co po okresie gwarancji.
7.    Jak budować technologicznie nowoczesne pokoje konferencyjne – komunikacja hybrydowa podstawą nowoczesnego świata.
8.    Digitalizacja pracy z dokumentami, ich obiegiem oraz cyfrowa kancelaria – które rozwiązania dla mnie? Warsztaty i konsultacje indywidualne.
9.    Własny serwer czy cloud. Nie dla wszystkich wszystko- wybierz mądrze.
10.    Jak konstruować umowę dostaw i serwisu – sztywność nie popłaca tylko elastyczność i urzeczywistnienie jest kluczem do sukcesu.

Zapewniamy konsultacje indywidualne – oddzielne show roomy - minimum 2 oddzielne sale.

ŚRODKI FINANSOWE BĘDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ NA ZADANIA ZWIĄZANE Z:

1. Cyfryzacją biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.

2. Zakup sprzętu IT dla:

 • szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR,
 • domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych

 • środki trwałe oraz sprzęt informatyczny[1] niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy
 • edukacji zdanej, zdalnej obsługi mieszkańców np. strony www oraz BIP w tym:
 • zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem,
 • firewalle, routery i inny sprzęt sieciowy w celu poprawy cyberbezpieczeństwo

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Oprogramowanie biurowe:

 • oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),
 • oprogramowanie/systemy związane z komunikacją on – line: video-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców.
 • licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,
 • oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.
 • Kwalifikowany jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

4. Usługi zewnętrzne, usługi dotyczące analiz, ekspertyz:

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST – wydatek obligatoryjny,
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu – na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu

5. Pozostałe usługi:
inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,

 • usługi szkoleniowe,
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
 • usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.

REJESTRACJA