28.08.2021

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA

W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.

Było to pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego po podjęciu uchwały przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o powołaniu Zespołu.

INFORMACJA O DYSKUSJI

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zobowiązał się do uporządkowania prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego. Przewidziane są środki na to działanie. Celem powołania Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie włączenie się w ten proces, m.in. poprzez przygotowanie i realizację konsultacji planowanych rozwiązań. Za szczególnie ważne uznajemy poprowadzenie procesu edukacji w tym temacie.

Działalność Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie praktycznym przejawem uczestnictwa organizacji pozarządowych w dążeniu do budowania sprawnego państwa.

W programie było:

1. Wystąpienie Przedstawiciela/ki OFOP

2. Wystąpienie Przedstawiciela/ki organizacji współtworzących ZRdsPP - Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Civis Polonus, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacji Szkoła z Klasą i WWF Polska

3. Wystąpienie Przedstawiciela/ki Samorządów

4. Wypowiedzi wprowadzające - planowanie przestrzenne i urbanistyka - Andrzej Olbrysz, Gmina Lesznowola, Jacek Koziński, Dworek Polski, prof. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

5. Wypowiedzi Uczestników

Prowadząca - Alina Kozińska-Bałdyga, FIO


Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ