28.08.2021

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA

W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.

Było to pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego po podjęciu uchwały przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o powołaniu Zespołu.

INFORMACJA O DYSKUSJI

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zobowiązał się do uporządkowania prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego. Przewidziane są środki na to działanie. Celem powołania Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie włączenie się w ten proces, m.in. poprzez przygotowanie i realizację konsultacji planowanych rozwiązań. Za szczególnie ważne uznajemy poprowadzenie procesu edukacji w tym temacie.

Działalność Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie praktycznym przejawem uczestnictwa organizacji pozarządowych w dążeniu do budowania sprawnego państwa.

W programie było:

1. Wystąpienie Przedstawiciela/ki OFOP

2. Wystąpienie Przedstawiciela/ki organizacji współtworzących ZRdsPP - Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Civis Polonus, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacji Szkoła z Klasą i WWF Polska

3. Wystąpienie Przedstawiciela/ki Samorządów

4. Wypowiedzi wprowadzające - planowanie przestrzenne i urbanistyka - Andrzej Olbrysz, Gmina Lesznowola, Jacek Koziński, Dworek Polski, prof. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

5. Wypowiedzi Uczestników

Prowadząca - Alina Kozińska-Bałdyga, FIO


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ