28.08.2021

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA

W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.

Było to pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego po podjęciu uchwały przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o powołaniu Zespołu.

INFORMACJA O DYSKUSJI

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zobowiązał się do uporządkowania prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego. Przewidziane są środki na to działanie. Celem powołania Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie włączenie się w ten proces, m.in. poprzez przygotowanie i realizację konsultacji planowanych rozwiązań. Za szczególnie ważne uznajemy poprowadzenie procesu edukacji w tym temacie.

Działalność Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie praktycznym przejawem uczestnictwa organizacji pozarządowych w dążeniu do budowania sprawnego państwa.

W programie było:

1. Wystąpienie Przedstawiciela/ki OFOP

2. Wystąpienie Przedstawiciela/ki organizacji współtworzących ZRdsPP - Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Civis Polonus, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacji Szkoła z Klasą i WWF Polska

3. Wystąpienie Przedstawiciela/ki Samorządów

4. Wypowiedzi wprowadzające - planowanie przestrzenne i urbanistyka - Andrzej Olbrysz, Gmina Lesznowola, Jacek Koziński, Dworek Polski, prof. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

5. Wypowiedzi Uczestników

Prowadząca - Alina Kozińska-Bałdyga, FIO


Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021
27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

INFORMACJA
21.07.2021
21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
CZYTAJ CAŁOŚĆ