Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w wydarzeniu na temat:

Organizacji walnych zgromadzen w czasie pandemii COVID-19

Poniżej załączamy link do nagrania z całości Webinarium

LINK DO NAGRANIA

16 lutego Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP), we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o. zorganizowały bezpłatne Webinarium/Szkolenie dla instytucji i spółek odnośnie aspektów prawnych i wymogów podczas organizacji walnych zgromadzeń pt. „Regulacje dotyczące organizacji walnego zgromadzenia w czasach COVID – 19”.

Prelegentem I części webinarium był Pan dr Tomasz Chilarski  - Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2009 – 2010 adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Business Centre Club ds. prawa upadłościowego i prawa spółek, członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej”).
Prelegent zwrócił uwagę na aspekty prawne e-zgromadzenia. Poruszył takie tematy jak: organizacja e-Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej lub e-zgromadzenie w spółce z o. o., zdalnie czy stacjonarnie?, ustanowienie regulaminu e-zgromadzenia, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, weryfikacja pełnomocnictw i oddanych głosów, transmisja obrad dla spółek publicznych, sporządzenie protokołu zgromadzenia i potwierdzenia oddania głosów oraz udział notariusza w protokołowaniu zgromadzenia.

Prelegentami II części webinarium byli Panowie Kamil Wójcik oraz Tomasz Dunaj.

Kamil Wójcik - Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" oraz "Zarządzanie zasobami IT" oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych". Inicjator i założyciel Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, pełniący rolę Prezesa SWTP. Od grudnia 2016 roku Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności są rozwój technologii oraz promocja działań realizowanych przez Federację.

Tomasz Dunaj - Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku "Automatyka i Robotyka", członek Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej. Specjalista od wdrożeń Systemów informacyjnych.
Prelegenci omówili możliwości platformy internetowej Virtual Meeting System (VMS). Przedstawili możliwe formy elektronicznej komunikacji i narzędzia, z jakich można korzystać w codziennej pracy. Poruszyli również tematykę zdalnego korzystania z aplikacji oraz organizowania i prowadzenia spotkań, w tym   generowanie listy uczestników, udostępnienie treści uchwał i możliwości zmian do tych uchwał za pośrednictwem platformy. Przedstawili elektroniczną weryfikację uczestników wraz z ustawieniem uprawnień do głosowania oraz udziałów, wysłanie linku do spotkania z kodem weryfikacyjnym oraz zaprezentowali moduł głosowań i wyborów oraz eksport wyników głosowania.

Prelegentami III części webinarium byli przedstawiciele firmy StillSec Pani Agnieszka Łapińska i Pan Krzysztof Sierański. Grupa StillSec zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Misją StillSec jest rozwój strategii i technik zabezpieczania informacji, budowanie kompetencji i świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrona informacji będących własnością klientów. Grupa StillSec zajmuje się doradztwem i audytami z zakresu bezpieczeństwa (w tym m.in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, KSC, KRI), outsourcingiem funkcji bezpieczeństwa (w tym zapewnienie zgodności ze standardami ISO oraz RODO, outsourcing zespołu CSIRT, SOC) oraz testami i zabezpieczaniem systemów przemysłowych.
Prelegenci omówili aspekty bezpieczeństwa posiedzeń w trybie on-line. Przedstawili możliwe zagrożenia jakie mogą się pojawić podczas spotkania i podczas głosowań, omówili co może się zdarzyć, jeśli bezpieczeństwo spotkania on-line zostanie naruszone i jakie może to powodować skutki. Prelegenci przedstawili również przykładowe ataki na zdalne posiedzenia oraz wskazali na jakie elementy, należy zwrócić uwagę wybierając dostawcę systemu oraz zaprezentowali, co powinien zawierać bezpieczny system posiedzeń on-line. Prelegenci zaprezentowali także pozytywne wyniki testów narzędzia do głosowania jakim jest Virtual Meeting System (VMS).

KONTAKTY
1. dr Tomasz Chilarski  - Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Aspekty prawne podczas zdalnej organizacji walnego zgromadzenia
tel: 509 401 993
e-mail: t.chilarski@wichlegal.pl
 
2. Tomasz Dunaj  - Ekspert od wdrożeń systemów zdalnej komunikacji.
Aspekty techniczne platformy do przeprowadzania spotkań oraz głosowań.
tel: 570 390 588 e-mail: tomasz.dunaj@not-informatyka.pl
 
3. Agnieszka Łapińska - Stillsec - Specjalistyczne usługi zarządzania bezpieczeństwem
Aspekty bezpieczeństwa podczas organizacji zdalnych zgromadzeń
tel: 5160 097 158
e-mail: Agnieszka.Lapinska@stillsec.com


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ