23 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy ze spółką NOT Informatyka oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zorganizowało Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

Webinarium skierowane było do wszystkich zagranicznych Krajowych Komitetów Monitorujących zrzeszonych w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs) i prowadzone było w języku angielskim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Michelle Cortis – główny konsultant ds. organizacyjnych przy Sekretarzu Generalnym FEANI.

Prowadzący spotkanie Kamil Wójcik Prezes SWTP oraz Wiceprezes FSNT-NOT na początku przedstawił FSNT-NOT, a następnie zaprezentował stworzony przez spółkę NOT Informatyka internetową platformę komunikacyjną pn. Virtual Meeting System (VMS).

Przypomniał, że spółka NOT Informatyka wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Techniki Polskiej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom technologicznym oraz rynkowym, już w 2019 roku  rozpoczęła proces tworzenia narzędzia pozwalającego na zdalną komunikację online pod nazwą Virtual Meeting System. Oprogramowanie VMS, które obsłużyło webinarium jest narzędziem pozwalającym na prowadzenie spotkań w formie zdalnej, ułatwiającym komunikację i prezentację dokumentów podczas spotkań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Prowadzący przedstawił możliwości platformy internetowej Virtual Meeting System (VMS) jakimi są przede wszystkim bezpieczeństwo spotkań w trybie on-line, narzędzia wykorzystywane do komunikacji online, weryfikacja uczestników spotkań, możliwości organizowania wyborów i głosowań, aspekty bezpieczeństwa podczas wyboru platformy, audyt oraz wytyczne dotyczące dostawców platformy. Omówił również kwestie prawne związane z przetwarzaniem informacji, ryzyko wiążące się z wyciekiem danych, aspekty dotyczące przekazywania informacji do państw trzecich oraz przytoczył incydenty możliwe podczas spotkań on-line.


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ