17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.

Kadencja poprzednich władz stowarzyszenia z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 3 miesiące. Walne Zgromadzenie Członków odbyło się online w formie telekonferencji.

Prezesem SWTP po raz kolejny został Kamil Wójcik, który przyjął to z widocznym wzruszeniem i podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.

Do składu Zarządu Głównego SWTP dołączyli dotychczasowy wiceprezes Tomasz Krawczyk oraz nowo wybrany wiceprezes Tomasz Dunaj.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026 wchodzą obecnie: Tomasz Chilarski, Małgorzata Bartuszek oraz Paulina Orłowska.

Serdeczne Gratulacje dla nowych władz Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ