18 stycznia 2021 roku SWTP podpisało umowę współpracy partnerskiej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie wzajemnej promocji swoich aktywności, a w szczególności na wspieraniu inicjatyw, przyczyniających się do poszerzenia wiedzy technicznej wśród młodzieży.


Celem wspólnie wspieranych działań jest zapoznawanie młodzieży z uczelniami technicznymi oraz instytutami naukowo-badawczymi, a także zachęcanie ich do studiowania nauk technicznych.
Oba Stowarzyszenia zobowiązały się między innymi do promocji działań, których realizacja przyczyni się do organizowania konferencji, sympozjów, narad i wystaw itp.

Umowa zakłada, że SWTP będzie rekomendować spółce NOT Informatyka stosowanie stawek preferencyjnych dla  ZHP na korzystanie z narzędzi i usług komunikacji on-line z wykorzystaniem narzędzia Virtual Meeting System (VMS), świadczonych przez NOT Informatyka Sp. z o. o. Będzie również propagować wśród swoich członków misje i cele Związku Harcerstwa Polskiego, a także przekazywać informacje na temat aktualnych działań organizacji.

ZHP natomiast zadeklarował, iż w ramach porozumienia będzie współpracować z SWTP między innymi poprzez korzystanie z portalu internetowego Virtual Meeting System (VMS) w ramach swojej działalności. Będzie również promował wśród członków ZHP oraz swoich partnerów portal VMS. Organizacja zobowiązała się do szerzenia w swoim gronie informacji na temat aktualnych działań SWTP, jak również do propagowania założeń, misji i celów Stowarzyszenia.

W ramach współpracy partnerskiej, SWTP i ZHP zobowiązały się do wspólnego inicjowania wydarzeń wspierających i popularyzujących działalność techniczną w Polsce.

Umowa dotycząca współpracy została zawarta na czas nieokreślony i zawiera ogólne ramy współpracy, otwierając możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć Partnerów. Obydwie strony porozumienia wyrażają chęć i wolę na używanie i zamieszczenie swoich logotypów oraz nazw, w celu informowania o fakcie współpracy.


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ