18 stycznia 2021 roku SWTP podpisało umowę współpracy partnerskiej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie wzajemnej promocji swoich aktywności, a w szczególności na wspieraniu inicjatyw, przyczyniających się do poszerzenia wiedzy technicznej wśród młodzieży.


Celem wspólnie wspieranych działań jest zapoznawanie młodzieży z uczelniami technicznymi oraz instytutami naukowo-badawczymi, a także zachęcanie ich do studiowania nauk technicznych.
Oba Stowarzyszenia zobowiązały się między innymi do promocji działań, których realizacja przyczyni się do organizowania konferencji, sympozjów, narad i wystaw itp.

Umowa zakłada, że SWTP będzie rekomendować spółce NOT Informatyka stosowanie stawek preferencyjnych dla  ZHP na korzystanie z narzędzi i usług komunikacji on-line z wykorzystaniem narzędzia Virtual Meeting System (VMS), świadczonych przez NOT Informatyka Sp. z o. o. Będzie również propagować wśród swoich członków misje i cele Związku Harcerstwa Polskiego, a także przekazywać informacje na temat aktualnych działań organizacji.

ZHP natomiast zadeklarował, iż w ramach porozumienia będzie współpracować z SWTP między innymi poprzez korzystanie z portalu internetowego Virtual Meeting System (VMS) w ramach swojej działalności. Będzie również promował wśród członków ZHP oraz swoich partnerów portal VMS. Organizacja zobowiązała się do szerzenia w swoim gronie informacji na temat aktualnych działań SWTP, jak również do propagowania założeń, misji i celów Stowarzyszenia.

W ramach współpracy partnerskiej, SWTP i ZHP zobowiązały się do wspólnego inicjowania wydarzeń wspierających i popularyzujących działalność techniczną w Polsce.

Umowa dotycząca współpracy została zawarta na czas nieokreślony i zawiera ogólne ramy współpracy, otwierając możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć Partnerów. Obydwie strony porozumienia wyrażają chęć i wolę na używanie i zamieszczenie swoich logotypów oraz nazw, w celu informowania o fakcie współpracy.


Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

INFORMACJA
10.05.2021
6 maja Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z redakcją wydawnictwa Liderzy Innowacyjności, firmą Vision Distribution oraz ze spółką NOT Informatyka zorganizowali bezpłatne Webinarium pt. „Bezpieczna komunikacja w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Webinarium "Regulacje dotyczące organizacji walnych zgromadzeń w czasie COVID-19"

INFORMACJA
17.02.2021
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przesłanie Forum Inżynierów Przyszłości

INFORMACJA
29.01.2021
Najważniejszą umiejętnością dla inżyniera, który chce tworzyć jest kreatywność i niespokojny umysł. Otwartość jest motorem napędowym do działania.Tymi słowami Profesor Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej, powitał gości Forum Inżynierów Przyszłości - konferencji zorganizowanej 23-24 października przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ