18 stycznia 2021 roku SWTP podpisało umowę współpracy partnerskiej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie wzajemnej promocji swoich aktywności, a w szczególności na wspieraniu inicjatyw, przyczyniających się do poszerzenia wiedzy technicznej wśród młodzieży.


Celem wspólnie wspieranych działań jest zapoznawanie młodzieży z uczelniami technicznymi oraz instytutami naukowo-badawczymi, a także zachęcanie ich do studiowania nauk technicznych.
Oba Stowarzyszenia zobowiązały się między innymi do promocji działań, których realizacja przyczyni się do organizowania konferencji, sympozjów, narad i wystaw itp.

Umowa zakłada, że SWTP będzie rekomendować spółce NOT Informatyka stosowanie stawek preferencyjnych dla  ZHP na korzystanie z narzędzi i usług komunikacji on-line z wykorzystaniem narzędzia Virtual Meeting System (VMS), świadczonych przez NOT Informatyka Sp. z o. o. Będzie również propagować wśród swoich członków misje i cele Związku Harcerstwa Polskiego, a także przekazywać informacje na temat aktualnych działań organizacji.

ZHP natomiast zadeklarował, iż w ramach porozumienia będzie współpracować z SWTP między innymi poprzez korzystanie z portalu internetowego Virtual Meeting System (VMS) w ramach swojej działalności. Będzie również promował wśród członków ZHP oraz swoich partnerów portal VMS. Organizacja zobowiązała się do szerzenia w swoim gronie informacji na temat aktualnych działań SWTP, jak również do propagowania założeń, misji i celów Stowarzyszenia.

W ramach współpracy partnerskiej, SWTP i ZHP zobowiązały się do wspólnego inicjowania wydarzeń wspierających i popularyzujących działalność techniczną w Polsce.

Umowa dotycząca współpracy została zawarta na czas nieokreślony i zawiera ogólne ramy współpracy, otwierając możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć Partnerów. Obydwie strony porozumienia wyrażają chęć i wolę na używanie i zamieszczenie swoich logotypów oraz nazw, w celu informowania o fakcie współpracy.


Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

INFORMACJA
21.07.2021
21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
CZYTAJ CAŁOŚĆ