29.01.2021

System Wirtualnych Posiedzeń

INFORMACJA

 

Organizacja walnego zgromadzenia
w czasach pandemii i nie tylko

 

Szanowni Państwo, dostrzegając ryzyko związane z przeprowadzaniem walnych zgromadzeń w tradycyjnej formie, inżynierowie Naczelnej Organizacji Technicznej opracowali system do spotkań on-line i dostosowali go do wymagań komunikacyjno-decyzyjnych spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

Zaawansowane funkcjonalnie narzędzie wyposażone zostało w pełną możliwość podejmowania decyzji, które zapewnienia jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa w warstwie prawnej, ponieważ każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Z tego powodu przedstawiamy Państwu rozwiązanie "Wirtualne Posiedzenie" (lub. VMS) jakie wdrożyli inżynierowie spółki NOT Informatyka.

Funkcjonalności i korzyści

Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu uczestnikom, współdzielenie tablicy, prację w podgrupach, rejestrację przebiegu spotkania oraz udostępniania kamery i przesyłania prezentacji.
Na potrzeby organizacji spotkań, użytkownik ma do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dostępu, począwszy od prostego linku do spotkania a skończywszy na zaawansowanym mechanizmie spersonalizowanych kodów dostępu, dzięki którym możemy zorganizować głosowania jawne lub tajne a także przeprowadzić wybory.

VMS został poddany audytowi bezpieczeństwa, uzyskując stosowne certyfikaty potwierdzające w szczególności wiarygodność głosowań
i wyborów.

Bezpieczeństwo

VMS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w warstwie prawnej. Dane wrażliwe przetwarzane są we własnych centrach przetwarzania informacji NOT Informatyka a każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.

Dostępność

VMS jest dostępny na komputerze, telefonie i tablecie za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Data Center

Własne, nowoczesne centra przetwarzania danych, umożliwiające jednoznaczne wskazanie miejsca przechowywania informacji klienta.

Kody Dostępu

Personalizowane kody dostępu, niezbędne do weryfikacji uczestników na spotkaniach z wykorzystaniem 16 znakowego klucza alfanumerycznego.

Rejestracja Video

Funkcjonalność pozwalająca na nagranie oraz udostępnienie przebiegu spotkania, dzięki której można odtworzyć przebieg obrad lub zapisać plik wideo jako dokumentacja z przebiegu spotkania i głosowań.

Komunikacja pisana

Możliwość komunikacji pisanej za pośrednictwem czatu publicznego, prywatnego oraz tworzenia wspólnych notatek z możliwością eksportu danych.

Komunikacja audio-video

Możliwość komunikacji głosowej między uczestnikami spotkania oraz udostępnienia kamery. Obraz w wysokiej jakości oraz dźwięk wsparty wydajnymi kodekami czasu rzeczywistego.

Obieg dokumentów

Przesyłania i udostępniania dokumentów w formie prezentacji na tablicy głównej oraz udostępnienia ekranu komputera. Możliwość wprowadzania zmian na dokumencie przez uczesniktów spotkania. Moduł ten pozwala również na udostępnianie filmu.

Głosowania

Przebieg obrad ciał decyzyjnych ułatwiają dodatkowo funkcjonalności :

 • Zapisu audio-wizualnego z przebiegu głosowania
 • Automatycznego liczenia kworum, wyświetlanie wyników i udziałów
 • Eksport wyników oraz listy decydentów do pliku pdf umożliwając natychmiastowe podpisanie podpisem kwalifikowanym lub za pomocą ePUAP
 • Eksport listy głosujących dla głosowań jawnych
 • Zaawansowane głosowania udziałami oraz uprawnienia dla grup głosowań
 • Za pomocą kodów dostępu możliwość wykluczania z głosowań osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji

Dzięki integracji komunikatora z funkcjonalnością podejmowania decyzji, system pozwala na realizację głosowań:

 • Jawnych
 • Jawnych z udziałami
 • Tajnych
 • Tajnych z udziałami

Wybory

Zaawansowany proces podejmowania decyzji w VMS to także prosta i intuicyjna funkcjonalność wyborcza.

Najistotniejsze cechy modułu to:

 • Możliwość definiowania list wyborczych
 • Konfiguracja wymaganej liczby kandydatów, na których głos musi być oddany
 • Eksport wyników głosowań do pliku pdf
 • Zaawansowana logika głosowań, w tym głosowania ważone i udziałami
 • Możliwość wykluczenia z udziału czynnego w wyborach dla osób nie posiadających uprawnień do głosowania
 • Publikacja wyników w przestrzeni prezentacji

NOT Informatyka Sp. z o. o.
ul. Czackiego 3/5 lok. 304
00-043 Warszawa
NIP 5252539250 REGON 146333470
Tel. +48 22 10 10 800
e-mail: biuro@not-informatyka.pl


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ