26.01.2023

SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA

Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.

Tworzenie programów i wdrażanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych, obejmujące odpowiedzialne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnych obszarach naszego życia w dalszym ciągu pozostaje w Polsce jednym z głównych priorytetów. Projekt Prodisk stanowi odpowiedź na potrzebę kształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych zgodnie z DigComp - Ramami odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie.

Koordynatorem projektu PRODISK w Polsce jest FSNT NOT RRZ w Szczecinie, a SWTP partnersko wspiera te działania. Współpraca organizacji z Polski, Włoch i Hiszpanii na rzecz budowania potencjału cyfrowego możliwa jest dzięki finansowaniu z programu Erasmus+. Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie www.not-szczecin.pl, bezpośrednio https://prodisk.eu/, a także na profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/company/fs-not-szczecin/.

 


Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ