01.06.2021

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT)

DZIAŁANIE

1 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie online posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT)

Komitet Główny OWT wyłonił 17 laureatów XLVTI OWT na podstawie wyników zawodów III stopnia (finałów centralnych), które zostały przeprowadzone 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W finałach wzięło udział 39 uczniów. W posiedzeniu Komitetu uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes FSNT-NOT Kamil Wójcik – Prezes SWTP. SWTP od 2020 r. jest współorganizatorem OWT.

Laureatów wyłoniono na podstawie wyników zawodów III stopnia (finałów centralnych), które zostały przeprowadzone 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Bezpośrednim organizatorem zawodów był Wydział Elektroniki WAT. W finałach wzięło udział 39 uczniów, a zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej.
Do rozgrywanej w roku szkolnym 2020/2021 OWT przystąpiło 1532 uczniów z 207 szkół licealnych i technicznych. Tylu bowiem zawodników zalogowało się 23 października 2020 r. na platformie elektronicznej, na której przeprowadzono zawody I stopnia (eliminacje szkolne). Zawody II stopnia (okręgowe) rozegrano w całym kraju 1 lutego br.
7 laureatów wyłoniono w grupie elektryczno-elektronicznej. Najlepszym zawodnikiem w tej grupie okazał się Szymon Strzelczyk, uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Laureat zdobył 93 na 100 możliwych do zdobycia punktów i on otrzyma tytuł laureata z nr 929, kolejnym numerem jaki w ciągu 47 lat zdobyli od pierwszej edycji Olimpiady w 1974 r. jej laureaci. Opiekunem laureata, który doprowadził go do sukcesu jest pan Paweł Kelm.
W grupie mechaniczno-budowlanej wyłoniono 10 laureatów, a najlepszy był Korneliusz Obarski, uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, który zdobył 92 punkty. Jego opiekunem jest pan Piotr Kononowicz.
Olimpiada została powołana w 1974 r. Jej organizatorem jest od wielu lat FSNT-NOT. Olimpiadą kieruje Komitet Główny, któremu przewodniczy prof. Stanisław Wincenciak z Politechniki Warszawskiej.
Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
Zawody OWT są trzystopniowe. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu testów i kilku prostych zadań. Zawartość tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.
Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji, z uwagi na ciągle aktualną sytuację pandemiczną, planowane jest we wrześniu 2021 r.SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ