30.09.2021

Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA

27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdania
z realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.

Po trudnej i emocjonującej kampanii Prezesem FSNT-NOT po raz kolejny została wybrana Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP, TKiHT), która uzyskała 80% głosów poparcia. Przyjęła to z widocznym wzruszeniem i podziękowała za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
Na członków Zarządu Głównego wybrano dotychczasowych wiceprezesów: Stefana Góralczyka (TKiHT), Marka Grzywacza (SEP), Tadeusza Pawłowskiego (SIMP)
i Kamila Wójcika (SWTP). Do tego grona dołączył Jerzy Markowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Ze względu na przedłużające się obrady jeden mandat wiceprezesa nie  został obsadzony z powodu braku wymaganego kworum. W wyborach uzupełniających, które odbędą się na najbliższej Radzie Krajowej, o tę funkcję ubiegać się będą: Bożenna Kawalec – Pietrenko (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) i Dawid Myszka (Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich).
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Ponownie został Jarosław Palenik (SPP). W skład GKR weszli także Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Anna Różycka  ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Łukasz Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.
O pozostałe do obsadzenia miejsce w Komisji w wyborach  uzupełniających starać się będą Cezary Świstak ze Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa oraz Juliusz Talarczyk ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Serdeczne Gratulacje dla nowych władz FSNT NOT.

Szczególne Gratulacje dla naszych przedstawicieli a mianowicie dla:

Kamila Wójcika, który z największą liczbą głosów ponownie będzie zasiadał w Zarządzie Głównym FSNT NOT jako wiceprezes Federacji

oraz dla

Łukasz Zielińskiego z SWTP oddział Gdańsk, który zaszczyci skład Głównej Komisji Rewizyjnej


Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI

INFORMACJA
15.11.2021
7 października 2021 r. – odbyło się Forum Członków Narodowych i 8 października 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ