30.09.2021

Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA

27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdania
z realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.

Po trudnej i emocjonującej kampanii Prezesem FSNT-NOT po raz kolejny została wybrana Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP, TKiHT), która uzyskała 80% głosów poparcia. Przyjęła to z widocznym wzruszeniem i podziękowała za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
Na członków Zarządu Głównego wybrano dotychczasowych wiceprezesów: Stefana Góralczyka (TKiHT), Marka Grzywacza (SEP), Tadeusza Pawłowskiego (SIMP)
i Kamila Wójcika (SWTP). Do tego grona dołączył Jerzy Markowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Ze względu na przedłużające się obrady jeden mandat wiceprezesa nie  został obsadzony z powodu braku wymaganego kworum. W wyborach uzupełniających, które odbędą się na najbliższej Radzie Krajowej, o tę funkcję ubiegać się będą: Bożenna Kawalec – Pietrenko (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) i Dawid Myszka (Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich).
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Ponownie został Jarosław Palenik (SPP). W skład GKR weszli także Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Anna Różycka  ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Łukasz Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.
O pozostałe do obsadzenia miejsce w Komisji w wyborach  uzupełniających starać się będą Cezary Świstak ze Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa oraz Juliusz Talarczyk ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Serdeczne Gratulacje dla nowych władz FSNT NOT.

Szczególne Gratulacje dla naszych przedstawicieli a mianowicie dla:

Kamila Wójcika, który z największą liczbą głosów ponownie będzie zasiadał w Zarządzie Głównym FSNT NOT jako wiceprezes Federacji

oraz dla

Łukasz Zielińskiego z SWTP oddział Gdańsk, który zaszczyci skład Głównej Komisji Rewizyjnej


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ