25.11.2022

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE

Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.

Panel rozpoczął profesor Piotr Niedzielski - moderator, wskazując na konieczność podążania za trendami. Oddał głos Panu Piotrowi Kuriata (obecny prezes Play - operatora). Prezes Kuriata przedstawił formy rozwoju różnych podmiotów z grupy telekomunikacji. Wskazał, że w szczególności istotne jest dla tych podmiotów "optymalizacja kosztów i realizacja zysków". Wskazał na konieczność rozwoju w kierunku "Internetu rzeczy" i określi, że sam model wdrożenia będzie we współpracy podmiotów telekomunikacyjnych i integratorów. Wybiegając w przyszłość wskazał szczególny potencjał w Metaverse.

Po wystąpieniu pierwszego prelegenta moderator wskazał na konieczność spojrzenia także z perspektywy organizacji pozarządowych. Oddał głos p. Kamilowi Wójcikowi, który w pierwszych słowach przytoczył konieczność zawarcia w strategiach i modelach zgodność działań z Celami Zrównoważonego Rozwoju. W kontekście rozwoju telekomunikacji szczególnie podkreślił pierwszy, dziesiąty, dwunasty i trzynasty punkt, które poruszają tematykę minimalizacji ubóstwa, zmniejszania nierówności, odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji a tym samym działanie na rzecz klimatu. Wskazał na konieczność uwzględnienia w modelach biznesowych racjonalnego rozwoju podmiotów, bez sztucznego kreowania popytu a realizowania celów na podstawie realnego zapotrzebowania. W kontekście wojny wywołanej przez agresję Rosji podkreślił, jak bardzo technologie są uzależnione od surowców energetycznych. Wskazał konieczność uzupełnienia tych modeli biznesowych dzisiaj tylko ważących cele ekonomiczne na wsparcie rozwoju alternatywnych źródeł energii. Podsumowując podkreślił, że najistotniejsze jest to, by następne pokolenia mogły dalej w sposób zrównoważony, realizować cele wzrostu potencjału ludzi na całym świecie.


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ