12 lipca   2021 r. - W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu.

Forum zwołała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (PIGZT). Udział w Forum wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, Go-win, Małgorzata Oleszczuk-Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego RP. Udział w Forum brała także delegacja FSNT-NOT, partnera wydarzenia, z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny i wiceprezesem Kamilem Wójcikiem -Prezesem SWTP. Korespondencyjnie - za pomocą łącza internetowego uczestniczył także Peter Droell - dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Forum prowadził przewodniczący Rady PIGZT prof. Jerzy Buzek, który powitał gości i uczestników obrad. Jako pierwszego poprosił o zabranie głosu wicepremiera Jarosława Gowina. Mówca poinformował o zadaniach kierowanych do wiodących uczelni i firm o wysokim stopniu nasycenia najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru hightech, w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu Nowy Ład, a także o instrumentach, które stymulować będą ten program.
Po jego wystąpieniu rozpoczęły się obrady. W pierwszym panelu wystąpili; dr Zygmunt Krasiński - prezes PIGZT (gospodarz Forum); dr inż. Wojciech Kamieniecki - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); prof. Jerzy Buzek - tutaj jako przewodniczący Rady PIGZT; Małgorzata Oleszczuk – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), oraz dr Piotr Dardziński - prezes Centrum Badawczego Łukasiewicz.
W dyskusji po panelach uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji. Głos w dyskusji zabrał także wiceprezes Kamil Wójcik – Prezes SWTP, który poinformował o wdrożeniu nie tylko dla potrzeb ruchu stowarzyszeniowego platformy komunikacyjnej VMS opracowanej przez Spółkę NOT-Informatyka.
Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.
Organizatorzy skierowali wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji partnerom Forum na ręce Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT i wiceprezesa Kamila Wójcika -prezesa SWTP, a także firmom WASKO S.A., Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Grupie WB.
 


Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021
27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ