12 lipca   2021 r. - W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu.

Forum zwołała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (PIGZT). Udział w Forum wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, Go-win, Małgorzata Oleszczuk-Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego RP. Udział w Forum brała także delegacja FSNT-NOT, partnera wydarzenia, z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny i wiceprezesem Kamilem Wójcikiem -Prezesem SWTP. Korespondencyjnie - za pomocą łącza internetowego uczestniczył także Peter Droell - dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Forum prowadził przewodniczący Rady PIGZT prof. Jerzy Buzek, który powitał gości i uczestników obrad. Jako pierwszego poprosił o zabranie głosu wicepremiera Jarosława Gowina. Mówca poinformował o zadaniach kierowanych do wiodących uczelni i firm o wysokim stopniu nasycenia najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru hightech, w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu Nowy Ład, a także o instrumentach, które stymulować będą ten program.
Po jego wystąpieniu rozpoczęły się obrady. W pierwszym panelu wystąpili; dr Zygmunt Krasiński - prezes PIGZT (gospodarz Forum); dr inż. Wojciech Kamieniecki - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); prof. Jerzy Buzek - tutaj jako przewodniczący Rady PIGZT; Małgorzata Oleszczuk – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), oraz dr Piotr Dardziński - prezes Centrum Badawczego Łukasiewicz.
W dyskusji po panelach uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji. Głos w dyskusji zabrał także wiceprezes Kamil Wójcik – Prezes SWTP, który poinformował o wdrożeniu nie tylko dla potrzeb ruchu stowarzyszeniowego platformy komunikacyjnej VMS opracowanej przez Spółkę NOT-Informatyka.
Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.
Organizatorzy skierowali wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji partnerom Forum na ręce Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT i wiceprezesa Kamila Wójcika -prezesa SWTP, a także firmom WASKO S.A., Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Grupie WB.
 


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Światowy Dzień Inżyniera

WYDARZENIE
07.03.2022
„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021
17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.
CZYTAJ CAŁOŚĆ