12 lipca   2021 r. - W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu.

Forum zwołała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (PIGZT). Udział w Forum wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, Go-win, Małgorzata Oleszczuk-Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego RP. Udział w Forum brała także delegacja FSNT-NOT, partnera wydarzenia, z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny i wiceprezesem Kamilem Wójcikiem -Prezesem SWTP. Korespondencyjnie - za pomocą łącza internetowego uczestniczył także Peter Droell - dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Forum prowadził przewodniczący Rady PIGZT prof. Jerzy Buzek, który powitał gości i uczestników obrad. Jako pierwszego poprosił o zabranie głosu wicepremiera Jarosława Gowina. Mówca poinformował o zadaniach kierowanych do wiodących uczelni i firm o wysokim stopniu nasycenia najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru hightech, w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu Nowy Ład, a także o instrumentach, które stymulować będą ten program.
Po jego wystąpieniu rozpoczęły się obrady. W pierwszym panelu wystąpili; dr Zygmunt Krasiński - prezes PIGZT (gospodarz Forum); dr inż. Wojciech Kamieniecki - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); prof. Jerzy Buzek - tutaj jako przewodniczący Rady PIGZT; Małgorzata Oleszczuk – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), oraz dr Piotr Dardziński - prezes Centrum Badawczego Łukasiewicz.
W dyskusji po panelach uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji. Głos w dyskusji zabrał także wiceprezes Kamil Wójcik – Prezes SWTP, który poinformował o wdrożeniu nie tylko dla potrzeb ruchu stowarzyszeniowego platformy komunikacyjnej VMS opracowanej przez Spółkę NOT-Informatyka.
Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.
Organizatorzy skierowali wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji partnerom Forum na ręce Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT i wiceprezesa Kamila Wójcika -prezesa SWTP, a także firmom WASKO S.A., Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Grupie WB.
 


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ