20.01.2021

Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO. Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji

WYDARZENIE

W dniu 14.01.2021r.  Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o., rozwijającej bezpieczne narzędzia, w tym aplikację wideo-konferencji i podejmowania decyzji on-line, zorganizowało spotkanie on-line dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń Naukowych na temat:

"Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO.

Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji"

Spotkanie dedykowane było osobom zarządzającym stowarzyszeniem lub oddziałem, dyrektorom oraz doradcom biznesowym działającym przy stowarzyszeniach, terenowych jednostkach organizacyjnych i podmiotach powiązanych z FSNT-NOT.

W trakcie spotkania przedstawiony został zakres usług/produktów, które można wdrożyć do oferty stowarzyszenia/terenowej jednostki organizacyjnej, mechanizm współpracy, w tym podział przychodów.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części.

Pierwszą część poprowadził Kamil Wójcik - Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT, na której przedstawił koncepcje współpracy oraz możliwości dodatkowych przychodów dla TJO i SNT, poprzez oferowanie podmiotom współpracującym produkty i usługi opracowane przez zespół inżynierów NOT Informatyka.

Drugą cześć poprowadził Tomasz Dunaj – członek SWTP,  przedstawiając narzędzia, które usprawniają działania przedsiębiorstwa w dobie pandemii a mianowicie.

System Wirtualnych Spotkań z modułem głosowań oraz wyborów  - VMS ( Virtual Meeting System), który posiada bogaty zestaw funkcjonalności do audio-wizualnej komunikacji elektronicznej i organizowania spotkań online, zapewniający kompleksową obsługę informatyczną firm oraz instytucji.  System jako jeden z nielicznych gwarantuje pełne bezpieczeństwo przetwarzania danych i ochronę własności intelektualnej użytkowników.

Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu uczestnikom, współdzielenie tablicy, pracę w podgrupach, rejestrację przebiegu spotkania oraz udostępniania i przesyłania prezentacji.

Na potrzeby organizacji spotkań, użytkownik ma do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dostępu, począwszy od prostego linku do spotkania a skończywszy na zaawansowanym mechanizmie spersonalizowanych kodów dostępu, dzięki którym może zorganizować głosowania jawne lub tajne a także przeprowadzić wybory.

System Rezerwacyjny – nConference, który zawiera liczne funkcjonalności dedykowane konferencjom, organizacji szkoleń, takie jak prezentacja terminarza, możliwość zaawansowanego zarządzania zgłoszeniami czy kompleksową obsługę płatności elektronicznych i dokumentacji księgowej. Ze względu na bardzo ergonomiczną budowę, nConference stanowi kluczowe wsparcie dla przedsięwzięć organizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i podmioty komercyjne.System stanowi podstawowe narzędzie do komunikacji z uczestnikami szkoleń, konferencji lub wydarzeń organizowanych przez zamawiającego.

Dzięki licznej grupie prawie 30 podmiotów należących do FSNT NOT po zakończeniu Webinarium odbył się panel dyskusyjny, na którym każdy mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na temat ewentualnej współpracy.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Webinarium – Zespół SWTP i NOT Informatyka.


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ