07.12.2021

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE

17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.

Konferencja została zorganizowana stacjonarnie w siedzibie Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 oraz on-line na platformie VMS-NOT Informatyka. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00. W Konferencji stacjonarnie oraz on-line wzięło udział ponad 300 przedstawicieli gmin z całej Polski.

Organizatorami konferencji byli:
1. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Polsce.
2. NOT Informatyka - Spółka, będąca podmiotem wywodzącym się z Naczelnej Organizacji Technicznej, skupia się w głównej mierze na dostarczaniu rozwiązań IT dla podmiotów o charakterze naukowo-technicznym. Tworzone aplikacje i narzędzia, wspierając działalność operacyjną i statutową, stanowią o innowacyjnym charakterze działalności naukowej.
3. Vision Distribution - Dynamicznie rozwijająca się firmą dystrybucyjna, oferująca szeroki asortyment pomocy dydaktycznych w zakresie interaktywnego środowiska nauczania, wizualizacji informacyjnej oraz rozwiązań informatycznych działająca od wielu lat w rynku rozwiązań PRO AV jako integrator i dostawca profesjonalnych systemów i usług audio-wideo, digital signage, wideokonferencyjnych systemów komunikacyjnych, rozwiązań IT i systemów umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku do (po) sieci, wspierając tym samym pracę i funkcjonowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jako bezpośredni importer i dystrybutor urządzeń i pomocy dydaktycznych wpisujących się w wyżej opisane rozwiązania oraz autoryzowany partner znanych dystrybutorów rozwiązań PRO AV oferujemy: monitory interaktywne, projektory, ściany wideo, rozwiązania terminalowe zastępujące komputery klasy PC, kamery PTZ.
4. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – organizacja pozarządowa, która wspiera jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz szkoły i przedszkola w ich rozwoju. Fundacja dysponuje doświadczonym zespołem specjalizującym się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, zarządzaniem projektami, zamówieniami w ramach projektów, w szczególności w projektach związanych z cyfryzacją. W ostatnich latach Fundacja przygotowała i zrealizowała projekty dla kilkuset samorządów i szkół z terenu całego kraju.
5. Związek Gmin Pomorskich – stowarzyszenie gmin podejmujące działania na rzecz rozwoju województwa pomorskiego. Po niemal 30 latach działalności jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju. Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statusu jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jst oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.
6. Obecnosci.pl - System Obecnosci.pl to nowoczesne e-rozwiązanie dedykowane placówkom przedszkolnym i żłobkowym. To sprawdzony, kompleksowy a zarazem prosty system przynoszący korzyści samorządom, dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom. System Obecnosci.pl został stworzony w celu łatwego i prostego rozliczania i rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Program konferencji obejmował:
- Nowoczesna gmina - cyfrowe rozwiązania z hybrydowym wsparciem technicznym.
- Cyfrowa gmina – jak wybierać rozwiązania informatyczne dedykowane do optymalizacji pracy w cyfrowym świecie?
- Kompleksowe rozwiązania systemowe dla cyfrowych gmin – rozwiązanie, z którym nigdy i w żadnej sytuacji nie zostaniesz sam.
- Cyfrowa Gmina- finansowanie projektów cyfryzacji JST.

Podczas konferencji omówiono następujące tematy:
- Jak dokonać racjonalnego wyboru spośród setek dostępnych na rynku narzędzi – clouding, hosting, itp.
- COVID zmienił rzeczywistość – jak uniknąć degradacji jakości w obsłudze petenta.
- Zatrudniać czy outsourceować - jaki model wybrać.
- Samodzielnie czy z doradztwem – które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.
- Elastyczne rozwiązania dedykowanych systemów informatycznych kluczem do podniesienia jakości funkcjonowania cyfrowych gmin – analiza problemów jednostki – warsztaty.
- Cyfrowa gmina – kupuj z głową – myśl co po okresie gwarancji.
- Jak budować technologicznie nowoczesne pokoje konferencyjne – komunikacja hybrydowa podstawą nowoczesnego świata.
- Digitalizacja pracy z dokumentami, ich obiegiem oraz cyfrowa kancelaria – które rozwiązania dla mnie? Warsztaty i konsultacje indywidualne.
- Własny serwer czy cloud. Nie dla wszystkich wszystko- wybierz mądrze.
- Jak konstruować umowę dostaw i serwisu – sztywność nie popłaca tylko elastyczność i urzeczywistnienie jest kluczem do sukcesu.

Podczas konferencji Prelegenci poruszali także kwestie związane z zagadnieniami na jakie zadania będzie można otrzymać dofinansowanie oraz głównie do kogo kierowane są granty pomocowe. Przedstawiono także szczegółowy wykaz wydatków kwalifikowanych.  


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ