10.05.2021

Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

INFORMACJA

6 maja Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z redakcją wydawnictwa Liderzy Innowacyjności, firmą Vision Distribution oraz ze spółką NOT Informatyka zorganizowali bezpłatne Webinarium pt. „Bezpieczna komunikacja w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi”

W trakcie wydarzenia omówiono istotną kwestie ryzyka związanego z przeprowadzaniem spotkań w tradycyjnej formie. Poruszono również temat korzyści wynikających z umiejętnego zastosowywania innowacyjnych rozwiązań.

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Czudak z Redakcji Liderów Innowacyjności.

Jolanta Czudak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie. Związana przez wiele lat z Polskim Radiem pełniła również funkcje rzecznika prasowego i ekspertki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2007 roku prowadzi własną agencję ARJOL -MEDIA, która jest wydawcą magazynu „Liderzy Innowacyjności” w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz na www.liderzyinnowacyjnosci.com.

Podczas wprowadzenia zwróciła uwagę na to, jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki - od medycyny, cyfryzacji, IT, przemysłu, budownictwa po energetykę. Przypomniała również o tym, że spółka NOT Informatyka wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Techniki Polskiej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom technologicznym oraz rynkowym, już w 2019 roku  rozpoczęła proces tworzenia narzędzia pozwalającego na zdalną komunikację online pod nazwą Virtual Meeting System. Oprogramowanie VMS, które obsłużyło webinarium jest narzędziem pozwalającym na prowadzenie spotkań w formie zdalnej, ułatwiającym komunikację i prezentację dokumentów podczas spotkań.

Prelegentami I części webinarium byli Kamil Wójcik oraz Tomasz Dunaj.

Kamil Wójcik jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" i "Zarządzanie zasobami IT" oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych". Jest również pedagogiem, kształcącym młodzież w dziedzinach informatyki i telekomunikacji.  W 2006 roku podjął działania na rzecz FSNT-NOT, angażując swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT oraz zarządzania projektami. W ramach przedsięwzięcia "Inkubator Platform Technologicznych" zainicjował projekt mający na celu realizację wspólnej platformy komunikacyjnej dla FSNT-NOT. W efekcie podjętych działań na rzecz FSNT-NOT, w 2009 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika Zarządu FSNT-NOT ds. Informatycznych. Jest inicjatorem utworzenia, jak również członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej (SWTP). Wybrany jednomyślnie w głosowaniu podczas posiedzenia założycielskiego, pełni obecnie rolę Prezesa SWTP. Od grudnia 2016 roku jest także Wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności są rozwój technologii oraz promocja działań realizowanych przez Federację.

Tomasz Dunaj jest absolwentem Politechniki Opolskiej na kierunku "Automatyka i Robotyka", to także członek Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej i specjalista od wdrożeń Systemów informacyjnych. Z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej jest delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT.

Prelegenci przedstawili możliwości platformy internetowej Virtual Meeting System (VMS) jakimi są przede wszystkim bezpieczeństwo spotkań w trybie on-line, narzędzia wykorzystywane do komunikacji online, weryfikacja uczestników spotkań, aspekty bezpieczeństwa podczas wyboru platformy, audyt oraz wytyczne dotyczące dostawców platformy. Omówiono również kwestie prawne związane z przetwarzaniem informacji, ryzyko wiążące się z wyciekiem danych, aspekty dotyczące przekazywania informacji do państw trzecich oraz rozważono  incydenty możliwe podczas spotkań on-line.

Prelegentami II części webinarium byli przedstawiciele Vision Distribution, firmy zajmującej się dystrybucją produktów znanych i cenionych marek, o szerokim wachlarzu rozwiązań multimedialnych dla placówek edukacyjnych, administracyjnych i przedsiębiorstw – Tomasz Bondar oraz Krzysztof Fortuna.

Tomasz Bondar jest Dyrektorem Generalnym firmy Vision Distribution i od ponad 20-stu lat właścicielem firmy Copyservice. Jest absolwentem Zespołu Szkół Technicznych Mera-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim o specjalności Elektryczne i Elektroniczne Maszyny i Systemy Cyfrowe oraz Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrotechnicznego o specjalności Maszyny Elektryczne i Systemy Sterowania Automatyki Przemysłowej. To lider na rynku edukacyjnym od 2008 roku zajmujący się wdrożeniami oraz rozwiązaniami systemów interaktywnych i multimedialnych przekazów informacji. Jest laureatem Konkursu Prezydenta Miasta Łodzi –Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2018 nominowany do nagrody „Łódzkie Łabędzie”, Certyfikowany Organizator Procesów Innowacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Generalny importer i dystrybutor marek: eBoard, SenseDisc, TrueTrue, ELMO. Autoryzowany partner i przedstawiciel rozwiązań PRO AV: NEC, SONY, Canon. Autoryzowany i Certyfikowany inżynier w zakresie obsługi serwisowej urządzeń techniki biurowej: Canon, RICOH, Nashuatec, Konica-Minolta. W latach 2010 – 2014 był organizatorem czterech edycji Kaliskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli (KKDiN) oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, spotkań i paneli dyskusyjnych w zakresie wdrożeń i stosowania nowych technologii w edukacji.

Krzysztof Fortuna jest dyplomowanym nauczycielem z przeszło 20 letnim doświadczeniem, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu. To absolwent Politechniki Koszalińskiej o specjalności Inżynierskie Zastosowania Komputerów, Politechniki Warszawskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, informatyki, techniki i telekomunikacji, matematyki, fizyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej dla uczniów „Noc Systemożerców” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej „Informatyka dla każdego Europejczyka”. To także certyfikowany trener i wdrożeniowiec rozwiązania „Librus Synergia” dla edukacji oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach „Nowoczesny Dyrektor”. Jest również liderem ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna i założycielem Bałtyckiej Grupy Edukacyjnej Filmoteki Szkolnej. To także animator i propagator wplatania w proces kształcenia edukacji filmowej oraz inicjator wielu szkolnych projektów. Twórca szkolnego kina, szkolnego studia filmowego, pracowni animacji poklatkowej, pierwszej w Polsce profesjonalnej szkolnej pracowni modelowania i druku 3D oraz projektu „Przerwa na kanapkę”. Wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkół, wyróżniony w plebiscycie „Nauczyciel Gimnazjum Powiatu Sławieńskiego” i „Osobowość Roku 2015”, otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jest Laureatem LISTY 100 (edycja 2019) osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

Wystąpienie prelegentów zostało podzielone na dwie części tematyczne. Podczas pierwszej, dotyczącej Biznesu omówiono zalety oferowanych przez Vision Distribution rozwiązań multimedialnych dla przedsiębiorstw. Wśród nich wyróżniono:

 • oszczędność czasu i środków finansowych,
 • brak konieczności przemieszczania się,
 • dynamiczne zarządzanie dokumentami (Word, Excel, PowerPoint, pdf, jpg, png, itp.) poddanymi analizie,
 • dokonywanie korekt i zmian w czasie rzeczywistym on-line podczas realizowanego spotkania wideo,
 • jasność wyświetlacza dynamicznie zmieniająca się do warunków otoczenia,
 • stabilną i szybką komunikację audio-wideo,
 • bardzo wysoki kontrast i rozdzielczość wyświetlanych obrazów (wyświetlanego kontentu) 4K UHD HDR, bardzo wysokiej jakości przekaz audiowizualny (szerokokątna kamera 4K, wbudowane mikrofony),
 • obsługę do 100 jednostek terenowych (rozproszonych w terenie) podczas jednej sesji,
 • szyfrowaną komunikację,
 • bezpieczeństwo realizowanego spotkania wideo oraz przetwarzanych danych,
 • możliwość rejestrowania spotkań,
 • szybkie i łatwe skomunikowanie urządzeń typu: smartfon, tablet, iPad, IPhone) w danej sesji z możliwością wykonywania zrzutów ekranowych (mirror),
 • budowanie interakcji podczas spotkań, komunikację LAN i WLAN
 • udostępnianie ekranu i pracę na wspólnej tablicy

W drugiej części dotyczącej edukacji, omówiono zalety oferowanych przez Vision Distribution rozwiązań multimedialnych dla placówek edukacyjnych i administracyjnych. Wśród nich z kolei wyróżniono:

 • możliwość realizacji zajęć zdalnych w dobie pandemii,
 • wysoką jakość,
 • prostą i łatwą komunikacje audio-wideo,
 • możliwość realizowania zajęć lekcyjnych metodą hybrydową z prowadzeniem doświadczeń i laboratorium on-line,
 • możliwość transmisji z kilku kamer oraz dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy lekcji i kart pracy.

Podczas swoich wystąpień prelegenci przedstawili także dwa programy dofinansowania dla szkół, nowe kryteria podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej oraz możliwości dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica.


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ