10.05.2021

Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

INFORMACJA

6 maja Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z redakcją wydawnictwa Liderzy Innowacyjności, firmą Vision Distribution oraz ze spółką NOT Informatyka zorganizowali bezpłatne Webinarium pt. „Bezpieczna komunikacja w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi”

W trakcie wydarzenia omówiono istotną kwestie ryzyka związanego z przeprowadzaniem spotkań w tradycyjnej formie. Poruszono również temat korzyści wynikających z umiejętnego zastosowywania innowacyjnych rozwiązań.

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Czudak z Redakcji Liderów Innowacyjności.

Jolanta Czudak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie. Związana przez wiele lat z Polskim Radiem pełniła również funkcje rzecznika prasowego i ekspertki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2007 roku prowadzi własną agencję ARJOL -MEDIA, która jest wydawcą magazynu „Liderzy Innowacyjności” w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz na www.liderzyinnowacyjnosci.com.

Podczas wprowadzenia zwróciła uwagę na to, jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki - od medycyny, cyfryzacji, IT, przemysłu, budownictwa po energetykę. Przypomniała również o tym, że spółka NOT Informatyka wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Techniki Polskiej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom technologicznym oraz rynkowym, już w 2019 roku  rozpoczęła proces tworzenia narzędzia pozwalającego na zdalną komunikację online pod nazwą Virtual Meeting System. Oprogramowanie VMS, które obsłużyło webinarium jest narzędziem pozwalającym na prowadzenie spotkań w formie zdalnej, ułatwiającym komunikację i prezentację dokumentów podczas spotkań.

Prelegentami I części webinarium byli Kamil Wójcik oraz Tomasz Dunaj.

Kamil Wójcik jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" i "Zarządzanie zasobami IT" oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych". Jest również pedagogiem, kształcącym młodzież w dziedzinach informatyki i telekomunikacji.  W 2006 roku podjął działania na rzecz FSNT-NOT, angażując swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT oraz zarządzania projektami. W ramach przedsięwzięcia "Inkubator Platform Technologicznych" zainicjował projekt mający na celu realizację wspólnej platformy komunikacyjnej dla FSNT-NOT. W efekcie podjętych działań na rzecz FSNT-NOT, w 2009 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika Zarządu FSNT-NOT ds. Informatycznych. Jest inicjatorem utworzenia, jak również członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej (SWTP). Wybrany jednomyślnie w głosowaniu podczas posiedzenia założycielskiego, pełni obecnie rolę Prezesa SWTP. Od grudnia 2016 roku jest także Wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności są rozwój technologii oraz promocja działań realizowanych przez Federację.

Tomasz Dunaj jest absolwentem Politechniki Opolskiej na kierunku "Automatyka i Robotyka", to także członek Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej i specjalista od wdrożeń Systemów informacyjnych. Z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej jest delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT.

Prelegenci przedstawili możliwości platformy internetowej Virtual Meeting System (VMS) jakimi są przede wszystkim bezpieczeństwo spotkań w trybie on-line, narzędzia wykorzystywane do komunikacji online, weryfikacja uczestników spotkań, aspekty bezpieczeństwa podczas wyboru platformy, audyt oraz wytyczne dotyczące dostawców platformy. Omówiono również kwestie prawne związane z przetwarzaniem informacji, ryzyko wiążące się z wyciekiem danych, aspekty dotyczące przekazywania informacji do państw trzecich oraz rozważono  incydenty możliwe podczas spotkań on-line.

Prelegentami II części webinarium byli przedstawiciele Vision Distribution, firmy zajmującej się dystrybucją produktów znanych i cenionych marek, o szerokim wachlarzu rozwiązań multimedialnych dla placówek edukacyjnych, administracyjnych i przedsiębiorstw – Tomasz Bondar oraz Krzysztof Fortuna.

Tomasz Bondar jest Dyrektorem Generalnym firmy Vision Distribution i od ponad 20-stu lat właścicielem firmy Copyservice. Jest absolwentem Zespołu Szkół Technicznych Mera-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim o specjalności Elektryczne i Elektroniczne Maszyny i Systemy Cyfrowe oraz Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrotechnicznego o specjalności Maszyny Elektryczne i Systemy Sterowania Automatyki Przemysłowej. To lider na rynku edukacyjnym od 2008 roku zajmujący się wdrożeniami oraz rozwiązaniami systemów interaktywnych i multimedialnych przekazów informacji. Jest laureatem Konkursu Prezydenta Miasta Łodzi –Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2018 nominowany do nagrody „Łódzkie Łabędzie”, Certyfikowany Organizator Procesów Innowacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Generalny importer i dystrybutor marek: eBoard, SenseDisc, TrueTrue, ELMO. Autoryzowany partner i przedstawiciel rozwiązań PRO AV: NEC, SONY, Canon. Autoryzowany i Certyfikowany inżynier w zakresie obsługi serwisowej urządzeń techniki biurowej: Canon, RICOH, Nashuatec, Konica-Minolta. W latach 2010 – 2014 był organizatorem czterech edycji Kaliskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli (KKDiN) oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, spotkań i paneli dyskusyjnych w zakresie wdrożeń i stosowania nowych technologii w edukacji.

Krzysztof Fortuna jest dyplomowanym nauczycielem z przeszło 20 letnim doświadczeniem, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu. To absolwent Politechniki Koszalińskiej o specjalności Inżynierskie Zastosowania Komputerów, Politechniki Warszawskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, informatyki, techniki i telekomunikacji, matematyki, fizyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej dla uczniów „Noc Systemożerców” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej „Informatyka dla każdego Europejczyka”. To także certyfikowany trener i wdrożeniowiec rozwiązania „Librus Synergia” dla edukacji oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach „Nowoczesny Dyrektor”. Jest również liderem ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna i założycielem Bałtyckiej Grupy Edukacyjnej Filmoteki Szkolnej. To także animator i propagator wplatania w proces kształcenia edukacji filmowej oraz inicjator wielu szkolnych projektów. Twórca szkolnego kina, szkolnego studia filmowego, pracowni animacji poklatkowej, pierwszej w Polsce profesjonalnej szkolnej pracowni modelowania i druku 3D oraz projektu „Przerwa na kanapkę”. Wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkół, wyróżniony w plebiscycie „Nauczyciel Gimnazjum Powiatu Sławieńskiego” i „Osobowość Roku 2015”, otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jest Laureatem LISTY 100 (edycja 2019) osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

Wystąpienie prelegentów zostało podzielone na dwie części tematyczne. Podczas pierwszej, dotyczącej Biznesu omówiono zalety oferowanych przez Vision Distribution rozwiązań multimedialnych dla przedsiębiorstw. Wśród nich wyróżniono:

 • oszczędność czasu i środków finansowych,
 • brak konieczności przemieszczania się,
 • dynamiczne zarządzanie dokumentami (Word, Excel, PowerPoint, pdf, jpg, png, itp.) poddanymi analizie,
 • dokonywanie korekt i zmian w czasie rzeczywistym on-line podczas realizowanego spotkania wideo,
 • jasność wyświetlacza dynamicznie zmieniająca się do warunków otoczenia,
 • stabilną i szybką komunikację audio-wideo,
 • bardzo wysoki kontrast i rozdzielczość wyświetlanych obrazów (wyświetlanego kontentu) 4K UHD HDR, bardzo wysokiej jakości przekaz audiowizualny (szerokokątna kamera 4K, wbudowane mikrofony),
 • obsługę do 100 jednostek terenowych (rozproszonych w terenie) podczas jednej sesji,
 • szyfrowaną komunikację,
 • bezpieczeństwo realizowanego spotkania wideo oraz przetwarzanych danych,
 • możliwość rejestrowania spotkań,
 • szybkie i łatwe skomunikowanie urządzeń typu: smartfon, tablet, iPad, IPhone) w danej sesji z możliwością wykonywania zrzutów ekranowych (mirror),
 • budowanie interakcji podczas spotkań, komunikację LAN i WLAN
 • udostępnianie ekranu i pracę na wspólnej tablicy

W drugiej części dotyczącej edukacji, omówiono zalety oferowanych przez Vision Distribution rozwiązań multimedialnych dla placówek edukacyjnych i administracyjnych. Wśród nich z kolei wyróżniono:

 • możliwość realizacji zajęć zdalnych w dobie pandemii,
 • wysoką jakość,
 • prostą i łatwą komunikacje audio-wideo,
 • możliwość realizowania zajęć lekcyjnych metodą hybrydową z prowadzeniem doświadczeń i laboratorium on-line,
 • możliwość transmisji z kilku kamer oraz dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy lekcji i kart pracy.

Podczas swoich wystąpień prelegenci przedstawili także dwa programy dofinansowania dla szkół, nowe kryteria podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej oraz możliwości dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica.


Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ