9 października odbyło się trybie on-line Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) oraz poprzedzające je Forum Członków Narodowych.

Polskiej delegacji przewodniczył Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT. W czerwcu br. stowarzyszenia członkowskie zadecydowały, że ze względu na pandemie wirusa COVID-19 posiedzenie oraz forum odbędą się w formie telekonferencji. Oba posiedzenie przebiegły bardzo sprawnie. W systemie za-logowane były 63 osoby.

Na Forum Członków Narodowych prezentacją wystąpił. Frank Hovorka, prezes Federacji Europejskiego Ogrzewnic-1 twa, Wentylacji i Klimatyzacji (REVHA). Jest to organizacja, która zrzesza inżynierów z 27 krajów europejskich. Jego .wystąpienie poświęcone było dokumentowi Stworzonemu przez REVHA, a dotyczyło porad obsługi i użytkowania systemów usług budowlanych w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19). Chodzi o to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 w sektorach pracy inżynierów w: ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz w systemach hydraulicznych. Po tym wystąpieniu odbyła się dyskusja o wpływie wirusa COVID-19 na pracę inżynierów.

Ponadto odbyły się spotkania w małych grupach tematycznych. Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT wziął udział w spotkaniu poświęconym projektowi „Inżynierowie dla Europy". FEANI dwa razy wnioskowało o dofinansowanie tego projektu z programu ERASUMS+, niestety nie otrzymało wsparcia finansowego. Na spotkaniu została podjęta decyzja

0 tym, aby przeanalizować inne wnioski, które otrzymały do-finansowanie i wystąpić trzeci raz z wnioskiem na realizacje; projektu „Inżynierowie dla Europy". Na tym Forum Członków Narodowych się zakończyło.

Po dwóch godzinach przerwy odbyło się Zgromadzenie Ogólne FEANI. Posiedzenie rozpoczął prof. dr. Jose Manuel Vieira prezes FEANI, przywitał wszystkich zgromadzonych po czym przekazał prowadzenie Drik'owi Bochar'owi, Sekretarzowi Generalnemu FEANI, Na początku odbyło się głosowanie w sprawie stowarzyszeń z Rosji, Serbii i Kazachstanu, które nie opłaciły całych składek członkowskich, a tym Samym nie miały prawa głosowania. Na prośbę prezesa Stowarzyszenia z Rosji poddano pod głosowanie możliwość glosowania przedstawicieli tych państw. Tłumaczyły, że mają trudną sytuację finansową spowodowaną pandemią wirusa COVID-19. Po głosowaniu przyznano im prawo głosu. Następnie odbyły się trzy głosowania: pierwsze dotyczyło przyjęcia węgierskiego stowarzyszenia na pełnoprawnego członka FENAI; drugie przyjęcia stowarzyszenia z Angoli jako zrzeszonego członka FEANI oraz Europejskiej Sieć Akredytacji Edukacji Inżynierskiej (ENAEE) (organizacja powstała w 2006 r. i promuje jakość edukacji inżynierskiej w Europie oraz poza nią) jako zrzeszonego członka FEANI. Wszystkie organizacje zostały przyjęte.

Kolejna część posiedzenie dotyczyła zagadnień organizacyjnych i dorocznej analizy budżetu oraz działalności władz FEANI. Istotnym elementem była zmiana jednego paragrafu Statutu FEANI, w którym wpisano organizację dwóch Zgromadzeń Ogólnych FEANI w roku  z możliwością przeprowadzenia ich zdalnie. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa, wiceprezesa i członków zarządu. Prezesem został Ralph Appel z Niemiec, wiceprezesem Troiid Mąrcussęn z Norwegii, członkami zarządu: Giovanni Cardinale z Włoch; Paul Coughlan z Wielkiej Brytanii; Alain Jouanjus z Francji oraz Dusan Petras ze Słowacji.

W kolejnym punkcie programu Eli Haugemd, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Monitorującego ds. EUR ING, dokonała podsumowania przyznawanych tytułów Euroinżyniera i tak w rok 2019 — 232 inżynierów otrzymało tytuł EUR-ING, a do września 2020 r. - 190. Poinformowała również, że od stycznia 2021 r. tytuł EUR ING będzie przyznawany na 5 lat, po tym okresie trzeba będzie (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów) przedłużyć jego ważność.

Ponadto Dirk Bochar zapowiedział, ze kolejne Zgromadzenie Ogólne FEANI odbędzie się w Berlinie, 18 czerwca 2021 r., a w formie telekonferencji jest planowane na październik 2021 r. Na tym zakończyło się Zgromadzenie Ogólne FEANI.


"Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO. Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji"

WYDARZENIE
20.01.2021

W dniu 14.01.2021r.  Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o., rozwijającej bezpieczne narzędzia, w tym aplikację wideo-konferencji i podejmowania decyzji on-line, zorganizowało spotkanie on-line dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń Naukowych na temat:

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Interaktywna Sala Konferencyjna przy współpracy NOT Informatyka i WDT

DZIAŁANIE
06.12.2020

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiego Domu Technika NOT i spółki NOT Informatyka, która tworzy autorskie rozwiązania IT oraz aplikacje i narzędzia cyfrowe do zdalnej komunikacji utworzono interaktywną salę konferencyjną.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Grudzień 2020

INFORMACJA
03.12.2020

3 grudnia odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP pod kątem finansowym i organizacyjnym, oraz omówiono działania, planowane w przyszłości. FSNT-NOT reprezentował Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ