9 października odbyło się trybie on-line Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) oraz poprzedzające je Forum Członków Narodowych.

Polskiej delegacji przewodniczył Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT. W czerwcu br. stowarzyszenia członkowskie zadecydowały, że ze względu na pandemie wirusa COVID-19 posiedzenie oraz forum odbędą się w formie telekonferencji. Oba posiedzenie przebiegły bardzo sprawnie. W systemie za-logowane były 63 osoby.

Na Forum Członków Narodowych prezentacją wystąpił. Frank Hovorka, prezes Federacji Europejskiego Ogrzewnic-1 twa, Wentylacji i Klimatyzacji (REVHA). Jest to organizacja, która zrzesza inżynierów z 27 krajów europejskich. Jego .wystąpienie poświęcone było dokumentowi Stworzonemu przez REVHA, a dotyczyło porad obsługi i użytkowania systemów usług budowlanych w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19). Chodzi o to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 w sektorach pracy inżynierów w: ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz w systemach hydraulicznych. Po tym wystąpieniu odbyła się dyskusja o wpływie wirusa COVID-19 na pracę inżynierów.

Ponadto odbyły się spotkania w małych grupach tematycznych. Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT wziął udział w spotkaniu poświęconym projektowi „Inżynierowie dla Europy". FEANI dwa razy wnioskowało o dofinansowanie tego projektu z programu ERASUMS+, niestety nie otrzymało wsparcia finansowego. Na spotkaniu została podjęta decyzja

0 tym, aby przeanalizować inne wnioski, które otrzymały do-finansowanie i wystąpić trzeci raz z wnioskiem na realizacje; projektu „Inżynierowie dla Europy". Na tym Forum Członków Narodowych się zakończyło.

Po dwóch godzinach przerwy odbyło się Zgromadzenie Ogólne FEANI. Posiedzenie rozpoczął prof. dr. Jose Manuel Vieira prezes FEANI, przywitał wszystkich zgromadzonych po czym przekazał prowadzenie Drik'owi Bochar'owi, Sekretarzowi Generalnemu FEANI, Na początku odbyło się głosowanie w sprawie stowarzyszeń z Rosji, Serbii i Kazachstanu, które nie opłaciły całych składek członkowskich, a tym Samym nie miały prawa głosowania. Na prośbę prezesa Stowarzyszenia z Rosji poddano pod głosowanie możliwość glosowania przedstawicieli tych państw. Tłumaczyły, że mają trudną sytuację finansową spowodowaną pandemią wirusa COVID-19. Po głosowaniu przyznano im prawo głosu. Następnie odbyły się trzy głosowania: pierwsze dotyczyło przyjęcia węgierskiego stowarzyszenia na pełnoprawnego członka FENAI; drugie przyjęcia stowarzyszenia z Angoli jako zrzeszonego członka FEANI oraz Europejskiej Sieć Akredytacji Edukacji Inżynierskiej (ENAEE) (organizacja powstała w 2006 r. i promuje jakość edukacji inżynierskiej w Europie oraz poza nią) jako zrzeszonego członka FEANI. Wszystkie organizacje zostały przyjęte.

Kolejna część posiedzenie dotyczyła zagadnień organizacyjnych i dorocznej analizy budżetu oraz działalności władz FEANI. Istotnym elementem była zmiana jednego paragrafu Statutu FEANI, w którym wpisano organizację dwóch Zgromadzeń Ogólnych FEANI w roku  z możliwością przeprowadzenia ich zdalnie. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa, wiceprezesa i członków zarządu. Prezesem został Ralph Appel z Niemiec, wiceprezesem Troiid Mąrcussęn z Norwegii, członkami zarządu: Giovanni Cardinale z Włoch; Paul Coughlan z Wielkiej Brytanii; Alain Jouanjus z Francji oraz Dusan Petras ze Słowacji.

W kolejnym punkcie programu Eli Haugemd, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Monitorującego ds. EUR ING, dokonała podsumowania przyznawanych tytułów Euroinżyniera i tak w rok 2019 — 232 inżynierów otrzymało tytuł EUR-ING, a do września 2020 r. - 190. Poinformowała również, że od stycznia 2021 r. tytuł EUR ING będzie przyznawany na 5 lat, po tym okresie trzeba będzie (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów) przedłużyć jego ważność.

Ponadto Dirk Bochar zapowiedział, ze kolejne Zgromadzenie Ogólne FEANI odbędzie się w Berlinie, 18 czerwca 2021 r., a w formie telekonferencji jest planowane na październik 2021 r. Na tym zakończyło się Zgromadzenie Ogólne FEANI.


Webinarium "Regulacje dotyczące organizacji walnych zgromadzeń w czasie COVID-19"

INFORMACJA
17.02.2021

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przesłanie Forum Inżynierów Przyszłości

INFORMACJA
29.01.2021

Najważniejszą umiejętnością dla inżyniera, który chce tworzyć jest kreatywność i niespokojny umysł. Otwartość jest motorem napędowym do działania.
Tymi słowami Profesor Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej, powitał gości Forum Inżynierów Przyszłości - konferencji zorganizowanej 23-24 października przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

System Wirtualnych Posiedzeń

INFORMACJA
29.01.2021

 

Organizacja walnego zgromadzenia
w czasach pandemii i nie tylko

 
CZYTAJ CAŁOŚĆ