3 grudnia odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP pod kątem finansowym i organizacyjnym, oraz omówiono działania, planowane w przyszłości. FSNT-NOT reprezentował Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

W Walnym Zebraniu ( przeprowadzonym na platformie stworzonej przez FSNT-NOT) wzięło udział 45 osób. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP-u pod kątem finansowym i organizacyjnym, a także poinformowano o planowanych działaniach. Omówiono również koncepcję zmian dotyczącą funkcjonowania organizacji i Programu Członkowskiego.

Odbyły się także wybory nowego Zarządu OFOP. Nie zabrakło sporych emocji dotyczących głosowania online w wyborach. Prezeską Zarządu została wybrana Karolina Dreszer-Smalec, (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum), wieloletnia wiceprezeska OFOP. W skład obecnego Zarządu OFOP, oprócz prezeski, wchodzą: Wiceprezeski - Weronika Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny) i Justyna Sikorska (Związek Harcerstwa Polskiego),członkini i członkowie Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej), Rafał Kowalski (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Andrzej Rybus-Tołłoczko (Federacja Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu").

Uczestnicy Walnego Zabrania podziękowali za zaangażowanie i pracę na rzecz Federacji dotychczasowemu Prezesowi Łukaszowi Domagale. Pozostał on wolą Walnego członkiem honorowym OFOP i zasili swym doświadczeniem Radę Programową Federacji.


"Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO. Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji"

WYDARZENIE
20.01.2021

W dniu 14.01.2021r.  Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o., rozwijającej bezpieczne narzędzia, w tym aplikację wideo-konferencji i podejmowania decyzji on-line, zorganizowało spotkanie on-line dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń Naukowych na temat:

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Interaktywna Sala Konferencyjna przy współpracy NOT Informatyka i WDT

DZIAŁANIE
06.12.2020

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiego Domu Technika NOT i spółki NOT Informatyka, która tworzy autorskie rozwiązania IT oraz aplikacje i narzędzia cyfrowe do zdalnej komunikacji utworzono interaktywną salę konferencyjną.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO - Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji"

INFORMACJA
25.11.2020

25 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP), we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o. zorganizowały webinarium informacyjne pt. „Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO - Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji".

CZYTAJ CAŁOŚĆ