3 grudnia odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP pod kątem finansowym i organizacyjnym, oraz omówiono działania, planowane w przyszłości. FSNT-NOT reprezentował Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

W Walnym Zebraniu ( przeprowadzonym na platformie stworzonej przez FSNT-NOT) wzięło udział 45 osób. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP-u pod kątem finansowym i organizacyjnym, a także poinformowano o planowanych działaniach. Omówiono również koncepcję zmian dotyczącą funkcjonowania organizacji i Programu Członkowskiego.

Odbyły się także wybory nowego Zarządu OFOP. Nie zabrakło sporych emocji dotyczących głosowania online w wyborach. Prezeską Zarządu została wybrana Karolina Dreszer-Smalec, (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum), wieloletnia wiceprezeska OFOP. W skład obecnego Zarządu OFOP, oprócz prezeski, wchodzą: Wiceprezeski - Weronika Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny) i Justyna Sikorska (Związek Harcerstwa Polskiego),członkini i członkowie Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej), Rafał Kowalski (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Andrzej Rybus-Tołłoczko (Federacja Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu").

Uczestnicy Walnego Zabrania podziękowali za zaangażowanie i pracę na rzecz Federacji dotychczasowemu Prezesowi Łukaszowi Domagale. Pozostał on wolą Walnego członkiem honorowym OFOP i zasili swym doświadczeniem Radę Programową Federacji.


Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

INFORMACJA
10.05.2021
6 maja Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z redakcją wydawnictwa Liderzy Innowacyjności, firmą Vision Distribution oraz ze spółką NOT Informatyka zorganizowali bezpłatne Webinarium pt. „Bezpieczna komunikacja w biznesie i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Webinarium "Regulacje dotyczące organizacji walnych zgromadzeń w czasie COVID-19"

INFORMACJA
17.02.2021
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przesłanie Forum Inżynierów Przyszłości

INFORMACJA
29.01.2021
Najważniejszą umiejętnością dla inżyniera, który chce tworzyć jest kreatywność i niespokojny umysł. Otwartość jest motorem napędowym do działania.Tymi słowami Profesor Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej, powitał gości Forum Inżynierów Przyszłości - konferencji zorganizowanej 23-24 października przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ