Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej w roku 2018 rozszerzyło swoją działalność powołując oddział w Gdańsku.

Członkowie oddziału rozpoczęli pracę z młodzieżą realizując cele edukacyjne w zakresie robotyki i automatyki.

Stowarzyszenie wykonało analizę obszaru podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce i opracowało raport, z którego wynika, że tylko 1 na 10 start upów w Polsce ma szansę na przetrwanie pierwszego roku. Przyczyny tego stanu zostały zidentyfikowane i opisane w raporcie.  W lipcu 2018 roku została zaakceptowana przez Zarząd zmiana strategii i dołączone zadanie kierowane w celu uzupełnienia braków w obszarach zarządczo - organizacyjnych w nowo tworzonych podmiotach. We wrześniu 2018 roku został zatwierdzony ogólny cel pilotażowego programu edukacyjnego i zostały rozpoczęte prace związane z budowaniem zespołu programowego. Stowarzyszenie kontynuowało działania w Portalu eNOT.pl mające na celu stworzenia pierwszego systemu przyjmowania członków oraz panelu obsługi członka, zdejmującego z biura Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej obowiązki wynikające z realizacji zapisów statutowych, dotyczące relacji członka ze Stowarzyszeniem. Wprowadzono zmiany w zakresie procedury przyjmowania członków. Zostały podjęte działania związane z opracowaniem narzędzi elektronicznych służących do obsługi stowarzyszenia, opracowano wymagania i specyfikację. Równolegle stowarzyszenie wprowadza modyfikacje do elektronicznego systemu obiegu dokumentacji i planowane są w roku 2019 zmiany statutowe, które obecnie zostały zidentyfikowane jako potencjalnie przyszłe bariery rozwoju Stowarzyszenia. Ze względu na wprowadzane modyfikacje systemowe pobieranie opłat od członków zostało zawieszone do końca roku 2019.


Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021
27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ