16 kwietnia w trybie nadzwyczajnym członkowie Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora odbyli posiedzenie za pośrednictwem systemu komunikacji www.eNOT.pl.

Posiedzeniu przewodniczył Kamil Wójcik - Przewodniczący Komisji ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora. W pierwszej części elektronicznego posiedzenia, członkowie Komisji w wyniku głosowania podjęli decyzję o zorganizowaniu webinarium poruszającego tematykę „Wpływu"COVTD-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat".

W wyniku dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, zasygnalizowano, iż platforma VMS.eNOT.pl mogłaby być narzędziem wspomagającym organizowanie spotkań Komisji, narzędziem funkcjonującym na co dzień, wszystkie agendy Naczelnej Organizacji Technicznej powinny korzystać z możliwości spotkań w takim trybie. Wniosek spotkał się z pełnym poparciem. W wyniku głosowania, członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za postulatem o wprowadzenie zmian do Regulaminów pracy Komisji i Komitetów N-T FSNT-NOT, tak aby dopuszczały one również formę pracy zdalnej wszystkich Komisji i Komitetów, a zatem dawały możliwość skutecznego prowadzenia spotkań nie tylko w obecnej sytuacji związanej z COVTD-l9. Formalne pismo w tej sprawie, zostanie przekazane przez Przewodniczącego Komisji do Zarządu Głównego FSNT-NOT celem dalszego procedowania.

W dalszej części posiedzenia poświęconej planowanemu webinarium, ustalono, iż do udziału w webinarium zaproszone zostaną stowarzyszenia naukowo-techniczne, organizacje pozarządowe spoza NOT-u, przede wszystkim jednak działacze organizacji w tym również z jej oddziałów. Celem webinarium  jest komunikat, że warto korzystać nowoczesnych rozwiązań oraz informacja jak korzystać z tego rozwiązania.

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż Komisja musi zbudować program webinarium oraz podzielić się zadaniami. Wstępnie powołano Zespól programowy Webinarium w składzie: Kamil Wójcik (SWTP), Stanisław Gruszka (SITPCliem), Tomasz Sekutowski (SITR), Łukasz Kaczmarek (NPWiR), Marek Dereń (TKP). Członkowie Zespołu w najbliższym czasie: odbędą kolejne spotkanie w formie elektronicznej, Jego celem będzie ustalenie terminu webinarium, szczegółowy podział pracy i wyznaczenie prelegentów.


"Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO. Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji"

WYDARZENIE
20.01.2021

W dniu 14.01.2021r.  Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o., rozwijającej bezpieczne narzędzia, w tym aplikację wideo-konferencji i podejmowania decyzji on-line, zorganizowało spotkanie on-line dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń Naukowych na temat:

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Interaktywna Sala Konferencyjna przy współpracy NOT Informatyka i WDT

DZIAŁANIE
06.12.2020

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiego Domu Technika NOT i spółki NOT Informatyka, która tworzy autorskie rozwiązania IT oraz aplikacje i narzędzia cyfrowe do zdalnej komunikacji utworzono interaktywną salę konferencyjną.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Grudzień 2020

INFORMACJA
03.12.2020

3 grudnia odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP pod kątem finansowym i organizacyjnym, oraz omówiono działania, planowane w przyszłości. FSNT-NOT reprezentował Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ