16 kwietnia w trybie nadzwyczajnym członkowie Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora odbyli posiedzenie za pośrednictwem systemu komunikacji www.eNOT.pl.

Posiedzeniu przewodniczył Kamil Wójcik - Przewodniczący Komisji ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora. W pierwszej części elektronicznego posiedzenia, członkowie Komisji w wyniku głosowania podjęli decyzję o zorganizowaniu webinarium poruszającego tematykę „Wpływu"COVTD-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat".

W wyniku dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, zasygnalizowano, iż platforma VMS.eNOT.pl mogłaby być narzędziem wspomagającym organizowanie spotkań Komisji, narzędziem funkcjonującym na co dzień, wszystkie agendy Naczelnej Organizacji Technicznej powinny korzystać z możliwości spotkań w takim trybie. Wniosek spotkał się z pełnym poparciem. W wyniku głosowania, członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za postulatem o wprowadzenie zmian do Regulaminów pracy Komisji i Komitetów N-T FSNT-NOT, tak aby dopuszczały one również formę pracy zdalnej wszystkich Komisji i Komitetów, a zatem dawały możliwość skutecznego prowadzenia spotkań nie tylko w obecnej sytuacji związanej z COVTD-l9. Formalne pismo w tej sprawie, zostanie przekazane przez Przewodniczącego Komisji do Zarządu Głównego FSNT-NOT celem dalszego procedowania.

W dalszej części posiedzenia poświęconej planowanemu webinarium, ustalono, iż do udziału w webinarium zaproszone zostaną stowarzyszenia naukowo-techniczne, organizacje pozarządowe spoza NOT-u, przede wszystkim jednak działacze organizacji w tym również z jej oddziałów. Celem webinarium  jest komunikat, że warto korzystać nowoczesnych rozwiązań oraz informacja jak korzystać z tego rozwiązania.

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż Komisja musi zbudować program webinarium oraz podzielić się zadaniami. Wstępnie powołano Zespól programowy Webinarium w składzie: Kamil Wójcik (SWTP), Stanisław Gruszka (SITPCliem), Tomasz Sekutowski (SITR), Łukasz Kaczmarek (NPWiR), Marek Dereń (TKP). Członkowie Zespołu w najbliższym czasie: odbędą kolejne spotkanie w formie elektronicznej, Jego celem będzie ustalenie terminu webinarium, szczegółowy podział pracy i wyznaczenie prelegentów.


Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

INFORMACJA
21.07.2021
21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
CZYTAJ CAŁOŚĆ