Nasze Inicjatywy
Nasze
inicjatywy

Bieżąca działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim podejmowanie wyzwań i inicjatyw mających na celu wspieranie polskiej przedsiębiorczości

Dlaczego My?
Dlaczego
warto?

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie i promowanie polskich osiągnięć oraz przygotowywanie młodzieży do pracy w Polsce

Kim jesteśmy?
Kim
jesteśmy

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie i promowanie polskich osiągnięć oraz przygotowywanie młodzieży do pracy w Polsce.

Nasze Inicjatywy

Ratujemy Muzeum Techniki


Edukacja o Polskiej Przedsiębiorczości


eNOT.pl Portal Naczelnej Organizacji Technicznej


Warto Wiedzieć

Powołanie Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
03.09.2015

Powołanie do życia Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej. Zmiany, idą zmiany... http://enot.pl/publicystyka/okieminzyniera/27/zmiany-ida-zmiany

CZYTAJ CAŁOŚĆ

SWTP wpisane do KRS

INFORMACJA
04.11.2015

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. http://krs-pobierz.pl/stowarzyszenie-wspierania-techniki-polskiej-i5869747/krs

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pierwsze spotkanie z młodzieżą

DYSKUSJA
11.12.2015

W dniu 11.12.2015r. w auli Zespołu Szkół Nr 28 odbyło się, adresowane do młodzieży ponadgimnazjalnej na Żoliborzu, spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej Pana Kamila Wójcika, na temat promocji polskiego przemysłu i szeroko rozumianej wytwórczości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

SWTP w gronie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

INFORMACJA
12.12.2015

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej dołączyło do grona Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - najstarszej w Europie i największej w Polsce Federacji Stowarzyszeń o charakterze profesjonalnym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

DLACZEGO WARTO?

Wspierając polskie - wspierasz siebie

Naszą misją jest podejmowanie inicjatyw, współpraca, promocja, edukacja na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw w opracowaniu oraz promowaniu innowacyjnych produktów czy nowych technologii umożliwiających skuteczną konkurencję z pomiotami o ugruntowanej pozycji na rynku. Działając wspólnie możemy opracować przyjazne mechanizmy i programy wpierające rozwój polskiej przedsiębiorczości. Wierzymy, że synergia naszych działań w Stowarzyszeniu umożliwi nam osiągnąć więcej, lepiej i szybciej. Dlatego postawiliśmy sobie za cel sworznie interdyscyplinarnej platformy wspierającą polskie firmy w obszarze m.in. finansowania, techniki, IT oraz biznesu. W celu rozwoju naszej inicjatywy potrzebujemy także czynnego wsparcia i udziału ludzi oraz firm, podzielających naszą wizję oraz gotowych do współpracy i zaangażowania na rzecz wypracowania rozwiązań przyjaznych polskim przedsiębiorcom i dostosowanych do ich potrzeb.

Nasi Partnerzy


Kim jesteśmy

Pragniemy zwiększać skuteczność przekazu informacji o polskich osiągnięciach i z dumą szeroko upowszechniać wiedzę o polskich produktach. Chcemy upowszechniać osiągnięcia polskiej techniki w nauce i gospodarce oraz wspierać polską przedsiębiorczość, w szczególności w dziedzinie techniki i inżynierii.

Jesteśmy członkiem największej w Polsce i najstarszej w Europie organizacji pozarządowej jaką jest Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).

NOT jest organizacją o 180-letniej tradycji. Jej historia ma swój początek w 1835 r., gdy w Paryżu z inicjatywy Józefa Bema powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie. Obecnie NOT stanowią Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne tworząc Federację. NOT jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie skupia ok. 110 tys. Członków w 40 Stowarzyszeniach wspierając innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie założono dzięki zaangażowaniu ludzi w różnym przedziale wiekowy i różnym zakresem doświadczenia. Stowarzyszenie łączy pokolenia, tradycję z nowoczesnością, młodość z bogatym doświadczeniem życiowym, wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dopiero wkraczającymi w życie zawodowe młodymi, pełnymi pomysłówludźmi

Członkami Stowarzyszenia są osoby, które całym sercem angażują się w sprawy rozwoju gospodarczego Polski, którym zależy aby wpływać na otaczającą ich rzeczywistość i ją kreować.

Wśród założycieli Stowarzyszenia są osoby, które po raz pierwszy podjęły decyzję o działaniu na rzecz społeczeństwa oraz wieloletni działacze NOT. Wszystkich łączy nie tylko entuzjazm, ale przede wszystkim chęć promowania osiągnięć naszego kraju.

Kamil Wójcik

Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dokończenie aktualnych projektów zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu systemu szkolenia kadr zmusza nas do przeanalizowania systemu powszechnego uczestnictwa. Nie damy się.

CZYTAJ CAŁOŚĆ