Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) kontynuowało działania w Portalu eNOT.pl mające na celu stworzenie pierwszego systemu przyj­mowania członków oraz panelu obsługi członka bez udziału biura stowarzyszenia.

Stworzono podstawę do opracowania narzędzi elektronicznych, służących do obsługi stowarzyszenia, dopracowano wymagania i specyfikację.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom technolo­gicznym oraz rynkowym, stowarzyszenie we współ­pracy ze spółką NOT Informatyka rozpoczęło pro­ces tworzenia narzędzia pozwalającego na zdalną komunikację online. System będzie przeznaczony do realizacji celów statutowych, organizacyjnych, edukacyjnych i biznesowych w formie usługi. Bę­dzie też skierowany w pierwszej kolejności do SNT, sfeclerowanych w FSNT-NOT oraz TJO FSNT-NOT jak również do spółek, w których FSNT-NOT po­siada udziały. Oprogramowanie będzie narzędziem pozwalającym na prowadzenie spotkań w formie zdalnej, ułatwiającym komunikację i prezentację dokumentów podczas spotkań.

Również w wyniku współpracy ze spółką NOT Informatyka stworzony został tzw. panel internetowy obsługujący tegoroczną XLVI edycję Olimpiady Wie­dzy Technicznej (10.09.19). Zawody I stopnia (szkol­ne) zostały rozegrane w całkowicie nowej formule na innowacyjnej platformie internetowej. Stworzo­na przez spółkę NOT Informatyka przy współpracy z SWTP platforma zawierała nowatorski algorytm, sprawdzający wyniki, co wyeliminowało sprawdzanie kart odpowiedzi przez jurorów. Dzięki temu został skrócony czas oceny wyników oraz wyeliminowany został tzw. „błąd ludzki" oceny zawodników. Uzyska­ne w ten sposób wyniki kwalifikowały do zawodów II  stopnia, które będą przeprowadzone w styczniu 2020 r.

Stowarzyszenie wraz ze spółką NOT Informatyka rozpoczęło tworzenie i wdrażanie w życie sklepu internetowego. Celem nadrzędnym sklepu będzie promowanie techniki polskiej, konferencji i semi­nariów związanych z techniką, szkół technicznych, FSNT-NOT oraz wszelkich wydarzeń organizowa­nych przez FSNT-NOT, w tym tj. komisji, komitetów i zespołów FSNT-NOT oraz sprzedażą wszelkiego rodzaju produktów związanych z techniką i FSNT-NOT.


Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

INFORMACJA
21.07.2021
21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
CZYTAJ CAŁOŚĆ