27 czerwca w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT ds. FEANI.

W spotkaniu udział wzięło 4 z 5 członków Komitetu: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik z Politechniki Śląskiej - przewodniczący, mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i mgr inż. Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT NOT. Głównym punktem porządku obrad spotkania było rozpatrzenie czterech kandydatur do tytułu Inżyniera Europejskiego. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku Komitet jednomyślnie zdecydował o ich zaakceptowaniu i przesłaniu do Europejskiego Komitetu Monitorującego (EMC) ds. EUR ING, który we wrześniu br. zdecyduje o przyznaniu tytułu Inżyniera Europejskiego. W d5'skusji podkreślono, że pomimo młodego wieku kandydatów każdy z nich ma konkretne osiągnięcia i bogate doświadczenie zawodowe. W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące Komitetu. Pozytywnie zaopiniowano propozycję modyfikacji w Indeksie FEANI nazwy kierunku studiów w Politechnice Gdańskiej: „Naval Architecture and Marinę Engineering". W tej sprawie FSNT-NOT wystosowała stosowne pismo do Sekretarza Generalnego FEANI.

Następne spotkanie Komitetu NT ds. FEANI przewidziane jest wstępnie na koniec października br., tak aby zdążyć zaopiniować wnioski o tytuł inżyniera europejskiego przed planowanym na grudzień 2019 r. kolejnym posiedzeniem Komitetu Monitorującego.


Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

INFORMACJA
21.07.2021
21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
CZYTAJ CAŁOŚĆ