26-27 września w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Technologiczne.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Techno logii oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współpracy z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami wysokiej techniki, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, izbami gospodarczymi oraz instytucjami wspierającymi realizację strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Patronat nad Forum objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W Forum uczestniczyli m.in.: Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

Merytoryczną część Forum rozpoczęło wystąpienie wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który przedstawił działania podjęte w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejnym mówcą był Carlos Moedas - Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, a po nim prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego. Następnie wystąpiła Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii i prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, który zapowiedział powołanie Agencji Badań Medycznych.

Drugi dzień Forum był poświęcony czterem tematom: innowacyjnej medycynie, zagospodarowaniu odpadów, transportowi i przemysłowi 4.0. Każdemu z tych tematów poświęcono osobną sesję. Największym zainteresowaniem uczestników Forum cieszyła się konferencja pn. „Przez cyfryzację do wzrostu produktywności", poświęcona Przemysłowi 4.0, której organizatorem była Politechnika Śląska. Do tematu wprowadził prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor PSI., referatem pt. „Przełomowe technologie i perspektywy rozwoju technologicznego". Interesujące, choć kontrowersyjne w kilku punktach i ocenach było wystąpienie Jana Staniłko, zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, który zaprezentował Polską Platformę Przemysłu Przyszłości.

Ciekawą dyskusję panelową dotyczącą nowych technologii informatycznych i modeli produkcji oraz zagrożeń z nich wynikających oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego prowadził prof. Piotr Moncarz ze Stanford University (USA). We wprowadzeniu do panelu podkreślał że dziś konieczne jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, z udziałem przedstawicieli nie tylko różnych dyscyplin w badanym obszarze, ale także z różnych nauk.

Uczestnicy Forum otrzymali Raport „Polski Przemysł 4.0" opracowany przez redakcje „Magazynu Gospodarczego i „Nowy Przemysł" na bazie specjalnych ankiet skierowanych do wybranych firm.

Organizatorami Forum były Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, COIG S.A., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.


Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021
27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ